Nyheter

Mindre stöd till funktionsnedsatta barn

Pressen på föräldrar och andra närstående har ökat, enligt Socialstyrelsen.

Modell för skolsamverkan ska inkludera fler placerade barn och unga

För barn som växer upp under tuffa villkor är en bra skolgång den viktigaste biljetten till ett vuxenliv med makt över sin egen framtid.

”Anhöriga drabbas hårt om stödinsatser minskas”

Utredningen som regeringen tillsatt för att se över assistansersättningen väcker oro bland många anhöriga samt funktionshinderrörelsen.

Konkreta åtgärder ska förbättra barns psykiska hälsa

Barnlotsar i hälso- och sjukvården kan vara ett sätt att förebygga psykisk ohälsa bland nyanlända barn. Det skriver Barnombudsmannen i en ny rapport.

Kartläggning av insatser till personer med flerfunktionsnedsättning i Danmark

Ann-Kristin Ölund, Nka, har gjort en svensk sammanfattning av den danska studien.

Ny forskning ger skoningslös bild av tillvaron som dövblind

Avhandling med flertalet intressanta anhörigperspektiv.

"När du ler stannar tiden"

Anna Pella och Anders Furuvik medverkade i Nyhetsmorgon i TV4 där de berättar om dottern Agnes som föddes med svår funktionsnedsättning och hur det har påverkat familjens liv.

Ny webbutbildning om samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig- och intresseorganisationer

Ny webbutbildning från Nka, Röda Korset och Anhörigas Riksförbund

Ny forskning: Goda vårdmöten ger friskare patienter

Vi måste börja lyssna på patienter och närstående.

Nytt webbinarium: RättVisat – mitt digitala kommunikationpass

Ett nytt intressant webbinarium om RättVisat – mitt digitala kommunikationpass