Nyheter

Regionen satsar på mest utsatta barnen

Ambitionen är att foga in projekten ”Barn som anhörig” och ”Barnens behov i centrum” i den ordinarie verksamheten, förklarar regionrådet Anders Åkesson.

Effektivare arbetssätt ska ge mer tid hos de äldre i omsorgen

Det handlar om att använda resurserna på bästa sätt så att de äldre får den hjälp de har rätt till.

Många olika från hemtjänsten hos äldre – så ser det ut i länet

Att det kommer för många olika personer inom hemtjänsten är ett vanligt problem bland äldre och anhöriga.

Appar som stöd för anhöriga

Appar ska underlätta vardagen för informella vårdgivarare

"Hoppas att stödet blir kvar "

Jag hoppas att stödet till barn och anhöriga med beroendeproblematik ska växa och utvecklas.

Ny studie lyfter fram föräldrars behov av stöd

Föräldrarna får inte förbises. De kräver stöd och omvårdnad precis som sitt sjuka barn, konstaterar en svensk studie.

2nd International Young Carers Conference - Om utmaningar och varför konferensen är så viktig

Inför konferensen 2nd International Young Carers Conference delar några experter med sig av sina tankar kring utmaningar och varför konferensen är så viktig.

Bidrag till organisationer som arbetar för psykisk hälsa och suicidprevention

Ideella organisationer som arbetar för att stärka psykisk hälsa har nu möjlighet att söka medel till sin verksamhet.

Ny norsk vägledning för bemötande av anhöriga inom hälso- och sjukvård

Norska myndigheten Helsedirektoratet lanserar en vägledning gällande anhöriga inom hälso- och sjukvården.

”Satsa mer på ungas välfärd”

Samhället måste investera mer i ungas psykiska hälsa. Det anser Nordens välfärdscenter som nu formulerat fyra konkreta rekommendationer till de nordiska politikerna.