Nyheter

Regeringen fick kritik för anhörigstödet

Sedan 1999 har staten satsat runt två miljarder kronor på att utveckla anhörigstödet i kommunerna. Det är dock oklart vilka resultat som uppnåtts.

Hopp för demenssjuka

Sjukdomen skapar stort lidande för den drabbade och för anhöriga, men också stora samhällskostnader.

Karins syster tog sitt liv – kämpade för henne under flera år

– Som anhörig får man ta ett oerhört stort ansvar för sina psykiskt sjuka närstående, eftersom psykiatrin inte fungerar, säger Karin.

Att se sin mamma bli någon annan

Att leva som anhörig till en person som drabbats av Alzheimers sjukdom är svårt, både innan och efter diagnosen är ställd.

Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld

Rapport med syfte att bland annat sammanställa systematiska litteraturöversikter för att svara på om förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller våld förbättrar barnens hälsa eller stärker skyddande faktorer.

Stor skillnad på bidrag för anhörigvård

Kommunerna har en skyldighet att erbjuda stöd till personer som ger vård eller stöd till närstående. Men det står ingenting i lagen om "hur". Därför tolkar olika kommuner detta på olika vis och därför skiljer det sig mycket åt.

Ta kraven på nystart för psykiatrin på allvar

Anders Printz krav på nystart borde tas på allvar och den stora kompetens som finns hos anhöriga och patienter måste då vara grunden.

Unga behöver hjälp att förstå sin förälders självmord

Tidigare forskning visar att barn till personer som begår självmord utgör en riskgrupp vad gäller sociala och psykologiska problem och till och med självmord. Att börja arbeta aktivt för denna grupp skulle alltså vara ett självmordspreventivt arbete.

Ny kunskapsöversikt från Nka om effekter av stödprogram riktade till barn och/eller föräldrar vid missbruk

Ny kunskapsöversikt om effekter för barn av stödprogram riktade till barn och/eller föräldrar när en förälder missbrukar alkohol eller andra droger.

”Jag har blivit van att prata om cancer”

Anna Benson hoppas att Cancerpodden kan bli ett sätt att hjälpa drabbade och anhöriga att bearbeta.