Nyheter

Trycket hårt på Självmordslinjen – över 14 600 kontakter första halvåret

Många söker kontakt med Minds nystartade stödlinje. En del av dem som hör av sig är i tioårsåldern visar ny statistik.

Ny kunskapsöversikt från Nka om stödprogram för anhöriga till närstående med stroke

Ny kunskapsöversikt från Nka sammanfattar forskning kring stödprogram för anhöriga till närstående med stroke.

Nka erbjuder flera intressanta webbinarier i höst!

Nka erbjuder ett antal webbinarier under hösten inom flera områden som både vänder sig till personal, frivilligorganisationer och anhöriga.

EPILEPSIBOKEN

EPILEPSIBOKEN vänder sig i första hand till personer med epilepsi och anhöriga som söker djupare kunskap.

"Det var inte jag som skaffade dig, det var du som skaffade mig"

Genom Tonys berättelse kommer vi in på något som kanske är det allra svåraste för missbrukare och kriminella att hantera, känslan av svek mot anhöriga.

Nya ”Djävulsdansen" om att leva med psykisk ohälsa i sin närhet

Den nya omgången av SVT:s dokumentärserie ”Djävulsdansen” fokuserar på anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Säsongsstart 8 september.

Nka publicerar tecknade filmer om barn som anhöriga i familjer med psykisk ohälsa

Filmerna passar väl för gruppverksamhet men även för samtal med enskilda barn och kan där utgöra ett diskussionsunderlag.

Tidiga insatser krävs för barn med svåra uppväxtförhållanden

Ny rapport från Folkhälsomyndigheten om barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld.

Unicef: Barn har rätt till familjeåterförening

Inskränkningarna i barns rätt till familjeåter­förening innebär en överhängande risk att barn i stället söker illegala vägar för att återförenas med sina föräldrar och närstående.

Försäkringskassan: Vi sparar inte på barnen

Det handlar inte om besparingar, menar Försäkringskassan som nu svarar på kritiken.