Nyheter

Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre

Samordnad Individuell Plan, SIP, är ett arbetssätt som gör det tydligt för personen själv, för anhöriga och för personalen vem som ansvarar för vad.

Nka:s nyhetsbrev nr 4 2016

Nka:s nyhetsbrev nr 4 med aktuella reportage och artiklar inom anhörigområdet.

Barntraumateamet sprider sin kunskap i landet

Mer än 600 barn i landet mister varje år sina föräldrar genom en oväntad händelse. Det kan handla om akut sjukdom, olycka eller självmord där barnet kan finnas med på platsen.

Minskat lidande och stora samhällsekonomiska vinster

En utökad satsning på patienter med psykisk ohälsa skulle leda till stora samhällsekonomiska vinster. Det framgår av beräkningar som en grupp forskare gjort.

Aldrig bara den ena som är sjuk

Anhöriga är inga opåverkade undermänniskor som är gjorda av stål och som allt bara rinner av. De förtjänar att bli bemötta med förståelse och respekt.

Ny kunskapsbank på nätet för lärare och elevhälsa

En ny webbaserad tjänst ska hjälpa lärare i mötet med elever som kräver lite mer, till exempel barn med ADHD eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Anhörigriksdagen 2016

Reportage från Anhörigriksdagen 2016.

Förebyggande insatser som minskar suicidrisken

Folkhälsomyndigheten lyfter fram sju typer av insatser som minskar risken för självmord.

Metoder & Verktyg

I samband med Anhörigriksdagen publicerar Nka sidan Metoder & Verktyg som innehåller beprövade metoder som kan användas som verktyg i arbetet med anhöriga.

”Mitt huvud och världen” – ny broschyr om psykisk ohälsa

Forskningsrådet Forte sprider information om psykisk ohälsa bland gymnasieelever.