Nyheter

Vuxnas perspektiv lyfts i studie om autism

En ny mätskala ska hjälpa vuxna personer med autism att förstå sina reaktioner bättre.

Okunskapen om barndiabetes är farlig

Cirka 40 procent av diabetesbarns mammor uppfyller kriterierna för utbrändhet, bland annat på grund av ständig oro och störd sömn.

Nytt hopp för parkinsonsjuka i Blekinge

Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer ger hopp för Sveriges parkinsonsjuka och deras anhöriga.

Tuffa arbetsförhållanden för biståndshandläggare

– De anhöriga trycker på underifrån och cheferna trycker på uppifrån.

Ny rekommendation för läkemedel vid ADHD

Fler patienter, ökad förskrivning och nya läkemedel. Det är bakgrunden till varför Läkemedelsverket valt att uppdatera sin behandlingsrekommendation.

”Jag klarade inte av din demens i höstas”

Läsarnas reflektioner på Idagsidans artikelserie om alzheimer och andra demenssjukdomar.

Nka:s nyhetsbrev nr 3 2016

Nka: nyhetsbrev nr 3 2016 med aktuella reportage och artiklar inom anhörigområdet.

De anhörigas behov i fokus

Att som anhörig ta hand om sig själv och även se till sina egna behov är en viktig del i Röda Korsets studiecirkel för anhöriga.

Nytt fokus på omvårdnad och omtanke

Demensomvårdnad gör en betydande insats ihop med anhöriga och närstående.

”En osynlig och utsatt grupp”

Anhöriga till nyanlända med psykisk ohälsa är en osynlig och utsatt grupp. Deras situation måste uppmärksammas mer, anser chefen för Transkulturellt centrum i Stockholm.