Nyheter

Även lätt träning minskar depressiva besvär

En svensk studie visar att även lätt fysisk träning är effektivt vid depression. I studien ingick närmare 1 000 personer.

”Ska vi låta anhöriga betala för nedskärning av assistansen?”

När anhöriga tvingas ta ett större ansvar uppstår det också kostnader – bland annat i form av minskat förvärvsarbete, ökade sjukskrivningar och ökade förtidspensioneringar.

Långsiktig rehabilitering och anhörigstöd viktigast!

Många patienter och anhöriga vittnar om att de inte vet vart de ska vända sig för fortsatt rehabilitering och anhörigstöd.

Socialstyrelsens IBIC-kurser

IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd.

Anhörigstödet i fokus i uppdaterad kunskapsöversikt

Kunskapsöversikten presenterar utvärderingar, uppföljningar och effektstudier som gjorts under de senaste åren, tillsammans med ett uppdaterat kunskapsläge angående anhörigas likheter och olikheter.

Nio miljoner till forskning om anhöriga, åldrande och hälsa

Nio miljoner kronor delas ut till forskningsprogrammet UserAge där Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, deltar.

Passivt drickande orsakar stora problem

Tre av fyra anser att andra personers alkoholkonsumtion påverkat dem negativt, visar en ny undersökning.

Forskning om stödgrupper för anhörigvårdare

Professor Kristofer Årestedt får en miljon kronor för att undersöka hur stödet till anhöriga kan lindra tunga känsloreaktioner.

Anton Lind om kärleken till sin bror

Journalisten och kocken Anton Lind har gjort ett uppmärksammat radioprogram om sin lillebror Love som har Downs Syndrom.

”Så är det” – ny bok visar LSS betydelse i praktiken

Med boken ”Så är det: LSS i praktiken – ett individperspektiv", hoppas författare Eva Borgström få beslutsfattare att förstå hur avgörande det är för familjer som har barn med funktionsnedsättning, att LSS-lagen tillämpas som den är tänkt.