Nyheter

Många äldre upplever ensamhet och oro

I år har Socialstyrelsen valt att i "Så tycker de äldre om äldreomsorgen" analysera resultaten utifrån tre utsatta grupper.

Vikten av stöd till anhöriga som vårdar demenssjuka

Varken i Sverige eller i övriga sju europeiska länder som ingår i avhandlingen används befintligt stöd i tillräcklig utsträckning.

Olivia Trygg Larsen – Årets Förebyggare

Hon är Årets Förebyggare och den växande organisationen fungerar som länk mellan utsatta barn och samhället.

Insatser i skolan kan förebygga suicidförsök

Förebyggande insatser i skolan kan förhindra suicidtankar och suicidförsök. Det framgår av ett faktablad från Folkhälsomyndigheten.

Nka:s nyhetsbrev nr 8 2016

Nyhetsbrev från Nationellt kompetenscentrum anhöriga om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Appar för anhöriga – ett nytt EU-finansierat projekt om mobiltjänster för anhöriga

Huvudtanken bakom A4C-projektet är att fokusera på ett urval av mobilappar, som kan vara ett stöd för anhöriga i deras roll och samla dessa i en ny app.

Ett stöd när kraften inte räcker till

Anhörigkonsulent: Möten med människor och möjligheten att får ta del av andras livsöden gör att jag trivs så bra med mitt jobb.

Patienternas ord väger tungt i förbättringsarbetet

– Genom att involvera patienter och anhöriga i förbättringsarbetet upplevde vårdpersonalen att samarbetet mellan vårdavdelningarna stärktes.

Utsatta barn – från familjehem till mobbing

Lisbeth Pipping tvingades som barn ta hand om både sin mamma och småsyskon - trots att omvärlden visste hur hon hade det.

Uppdaterad kunskapsöversikt om förvärvsarbetande anhöriga

Uppdaterad kunskapsöversikt inkluderar de senaste årens forskning inom området.