Nyheter

Anhöriga i rampljuset

Susanna Alakoskis "April i anhörigsverige" går nu på Stockholms stadsteater.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Hälsa och habilitering i Uppsala län har tagit fram en webbaserad kurs i Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)

Anhöriga till missbrukare saknar kunskap och stöd

Dålig fysisk och psykisk hälsa, nedsatt arbetsförmåga, försvagade familjeband och färre sociala relationer. Så beskriver anhöriga till personer med missbruksproblem sin livssituation i en färsk norsk rapport.

Maja om moderskärlek och drogernas makt

Runt varje missbrukare finns fem drabbade, säger man ibland. Personer som får lära sig att leva med oro och maktlöshet.

Fransk journalist brinner för att ge anhöriga stöd

Pierre Denis startade en organisation för anhöriga i Frankrike efter att ha vårdat sina sjuka föräldrar i hemmet. Nu lanseras en "kokbok" med viktiga recept för anhöriga.

”Du kan inte leva genom den du vårdar”

Många gånger konstaterar anhöriga att de borde ha tagit hjälp utifrån långt tidigare.

Viktigt släppa det dåliga samvetet och ha ett eget liv

Att sätta sig själv i första rummet är inte självklart för den som har en svårt sjuk livskamrat.

Kunskapsstöd om mognad ska öka barns delaktighet

Kunskapsstödet är tänkt att vara ett stöd inför situationer där personal behöver göra en bedömning av barns mognad i samband med barns delaktighet.

Hjälp att hantera nedstämdhet, oro eller stress?

Karolinska Institutet söker deltagare till en studie som ska utvärdera självhjälpsprogram på Internet.

”Jag har tur att Håkan finns här och kan hjälpa”

Sedan Monica drabbades av stroke för sju år sedan får maken fungera som hennes armar och ben.