Nyheter

Årets första nyhetsbrev för Barn som anhöriga

Det första nyhetsbrevet för barn som anhöriga har nu skickats ut.

Nya rapporter om Barn som anhöriga

Vi har nyligen publicerat ett flertal rapporter. Du kan ladda ner dem här.

Läsplattor hjälp mot demens

Forskningsprojekt i Blekinge som ska hjälpa dementa och deras anhöriga med ny teknik.

Lägesrapport om välfärdsteknik

Socialstyrelsen har uppdragit åt SICS Swedish ICT att beskriva nuläget i Sverige med utnyttjandet av välfärdsteknik för vård och omsorg.

Debatt: Barn till föräldrar med missbruk behöver få stöd tidigare

Barn som tar ett stort ansvar hemma håller ofta ett öga på föräldrarna för att se till att de mår bra. För en mindre grupp unga har omsorgsansvaret gått så långt att de tvättar och klär på en förälder dagligen.

Idéskrift Rätt att leva - inte bara överleva

Nka publicerar idag en idéskrift till stöd för politiker och beslutsfattare som kan påverka livet positivt för anhöriga och personer med flerfunktionsnedsättning.

Kalmar kommun utbildar 1000 i anhörigstöd

Kommunen satsar stort för att stärka kompetensen inom området anhörigstöd.

1177 - Våga berätta

Nu lanserar 1177 Vårdguiden "Våga berätta" – ett nytt tema direkt riktat till barn med interaktivt innehåll, bildspel, fakta, råd och stöd kring psykisk hälsa

Ny kunskapsöversikt om psykisk ohälsa bland unga

Fyra forskningsfinansiärer reder ut begreppen inom området psykisk ohälsa bland barn och unga.

Föräldrastöd minskar beteendeproblem

Föräldrastödprogram kan effektivt minska barn och ungdomars beteendeproblem, visar en ny studie från Örebro universitet.