Nyheter

Här behövs ingen remiss eller diagnos

Ny verksamhet i Örebro kommun erbjuder stöd till ungdomar som har svårt att organisera sin tillvaro och få vardagen att fungera. Även anhöriga är välkomna.

Utveckling av vården för personer med kroniska sjukdomar – Lägesrapport 2015

Rapporten beskriver hur vården av personer med kroniska sjukdomar har vuxit fram och utformats i relation till hälso- och sjukvården över tid.

Anhöriga hårt drabbade när någon dricker

Alkoholens andrahandsskador kan exempelvis vara att familjemedlemmar slits av oro över drickandet till att oskyldiga dödas i olyckor i trafiken eller på arbetsplatser.

Anhöriga till psykiskt sjuka lider också

Eftersom allt fler mår psykiskt dåligt så blir också gruppen av anhöriga större.

Internationell uppmärksamhet för anhörigstöd

Viktigt att politiken prioriterar frågan så att det får fullt genomslag.

Från vårdnadshavare till anhörig

Projektet ”Delaktighet och stöd” ska hjälpa föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning.

Vi finns!

Filmserie om anhöriga till personer med psykisk sjukdom där anhöriga berättar om sin livssituation. Filmserien är gjord av anhörigstödet på Ekerö.

Bättre rutiner ska göra vården bättre för barn till närstående sjuka

Hur ska vårdpersonal bättre möta barn som exempelvis har en svårt sjuk förälder?

Ta hand om den som vårdar närstående

Anhörigvårdare till personer med depression riskerar att hamna än mer i skymundan för stödåtgärder än andra kategorier av anhöriga.

Förskolan är livsviktig för små barn med stora bekymmer hemma.

Nu kan du se konferensen Förskolan är livsviktig för små barn med stora bekymmer hemma på Nka Play