Nyheter

Nära cancer har gjort årets insats i cancervården

Nära Cancer når ungdomar och unga vuxna som står nära någon som har cancer, som ofta inte har någon kontakt med vården sedan tidigare.

Patientforum införs i skånsk heldygnsvård

Regelbundna patientforum ska leda till en öppen dialog om vårdklimatet på avdelningen. Det hoppas NSPH Skåne som startat ett samarbete med Psykiatri Skåne.

Hur vårdar man sina nära som bor långt borta?

Radiotips: Sveriges Radios program Karlavagnen tar upp situationen för anhöriga som har närstående som bor utanför Sveriges gränser.

Anhöriga på distans får inget stöd från Sverige

Ingen vet hur många sverigefinländare det finns som vårdar en närstående på distans.

Oron för mamman fick Wilo att flytta tillbaka till Somalia

Anhöriga som vårdar en närstående som bor utomlands är en växande men osynlig grupp i Sverige.

Har du familj utomlands?

Sisuradio och Radio Sweden samlar på berättelser från anhöriga som behöver hjälpa en nära släkting i ett annat land.

Oron för mamma bär Aara alltid med sig

En stor grupp anhöriga har närstående som befinner sig utanför Sverige.

Dubbel effekt av KBT i grupp

KBT i grupp är effektivt mot både sömnproblem och depression. Det visar en ny studie från Örebro universitet.

Projekt för kunskapsutveckling 2012-2015

För att utveckla och utvärdera det stöd som erbjuds barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld stöttar Folkhälsomyndigheten 18 pågående projekt, som alla samverkar med forskningsgrupper.

Möte med forskarnätverket

Späda barns anhörigskap, barn som upplever våld hemma, syskonskap, samverkan, och transnationella perspektiv på barn som anhöriga var några av de områden vi hann diskutera.