Nyheter

Nyhetsbrev nr 7 från Barn som anhöriga

Nyhetsbrev nr 7 är nu utskickat från Barn som anhöriga

Nka har deltagit vid Skolkuratorernas nationella konferens i Visby 10-12 oktober 2015

Eva Nordqvist, Nka pratade på söndagseftermiddagen och gav en kort information om Nka:s uppdrag Barn som anhöriga

Brinner för stöd till anhöriga

Utbildning för anhöriga till drabbade av självskadebeteende i Kristianstad.

Avesta inspirerar till läger för demenssjukas anhöriga

En grupp från Norge besöker just nu Avesta för att få erfarenheter till Norges första läger.

Allvarlig sjuklighet hos förälder riskfaktor för sjuklighet hos barn

Socialstyrelsen genomför under hösten en särskild satsning på läkare i primärvård.

Ökad medvetenhet om barn som anhöriga

Barn till föräldrar som är sjuka eller missbrukaroch deras situation var tema för sista dagen på Anhörigforum i Hässleholm.

Minister invigde ny suicidpreventiv hjälplinje

Föreningen Minds nya självmordslinje är till för den som går i tankar på att ta sitt liv. Linjen är även öppen för anhöriga.

En dag för anhöriga

Rapport från En dag för anhöriga, från kulturhuset i Stockholm.

Två nya reportage inom området flerfunktionsnedsättning

Nka publicerar två nya reportage inom området flerfunktionsnedsättning: Camillas rätt till en meningsfull fritid och Sorgen efter Samuel

Anhörigveckan i Båstad

Rapport från anhörigveckan i Båstad.