Nyheter

Hjärnkoll vill ha fler chefer i kommunerna

I många kommuner har chefer ansvar för så många anställda att det äventyrar personalens psykiska hälsa, visar en färsk kartläggning från kampanjen Hjärnkoll.

Pressmeddelande: Informationskampanj ska förbättra landstingens stöd till anhöriga

I en gemensam satsning uppvaktar Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Anhörigas Riksförbund samtliga landsting gällande anhörigfrågan.

Debatt: Vi vill ha primärvård!

Funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar i kombination med svår funktionsnedsättning kan för en del patienter innebära stora svårigheter i vardagen och i mötet med vården.

Äldreomsorg – en tickande bomb eller ett samhällsansvar

Det är dags att sluta svartmåla svensk äldreomsorg, sätta ner foten och skapa en bred, långsiktig, kvalitativ lösning, menar Åke Fagerberg.

Arbetsgivare - DON'T FORGET ME

Annas pappa fick Alzheimer vid 55 års ålder, då var Anna 18 år och hon kände sig ensam bland sina vänner att vara så ung och ha en pappa med Alzheimer.

Hur kan anhörigstödet och anhörigförenigar stödja arbetsgivare mot ett hållbart arbetsliv?

Det var frågan som ställdes under Arbetsgivare för anhörigas lunchseminarier under Anhörigriksdagen 2014.

Kommunikationskarnevalen 2014

Se föreläsningarna från Kommunikationskarnevalen i Göteborg den 2-3 juni

Äldre ger anhörigvård värd miljarder

Äldres anhörigstöd till närstående kan värderas till åttio miljarder kronor om året, enligt en färsk undersökning från SPF.

Nytt stöd för att hitta hjälpmedel

Nu lanserar 1177 Vårdguiden en ny tjänst som gör det möjligt att söka bland 60 000 hjälpmedel, bland annat för kognitivt stöd.

Installationsföreläsning

Installationsföreläsning med Elizabeth Hanson om partnerskap i forskning, policy och praktik för att förbättra vården för äldre personer och deras anhöriga.