Nyheter

Allt fler svenskar överlever stroke

Antalet svenskar som dör efter en stroke har minskat med över 20 procent de senaste tio åren.

Livet är förändrat men också mer meningsfullt

För varje strokedrabbad finns det flera anhöriga. De spelar en viktig roll. En av dem heter Alger Klasson.

20 pionjärer slår hål på myter

Det var för ett år sedan de tjugo deltagarna i Uppdrag Kunskap sågs för första gången. Under handledning skulle de nu på ett vetenskapligt sätt utveckla den kunskap inom äldrevård- och omsorg som ett långt yrkesliv gett.

Extra nyhetsbrev inom området psykisk ohälsa

Ta del av ny forskning om psykisk ohälsa

Intervju med forskare Ann-Britt Sand om omsorg och ekonomi

Intervju med forskare Ann-Britt Sand om varför anhöriga får sämre ekonomi.

Vårdpersonalens föreställningar styr den rättspsykiatriska vården

Sju grundläggande föreställningar präglar vårdpersonalen syn på familjens roll i rättspsykiatrisk verksamhet. Det framgår av ny forskning.

Intressanta reportage om AKK

Idag publicerar Nka två intressanta reportage som tidigare publicerats i Föräldrakraft om AKK - alternativ och kompletterande kommunikation.

Debatt: Svik inte de anhöriga

Drygt hälften av de anhöriga som vårdar någon som har fått stroke säger att den strokedrabbade är helt eller delvis beroende av deras tillsyn och hjälp.

Rapport om föräldraansvaret i assistansersättningen

I en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen redovisas hur Försäkringskassan beaktar föräldraansvaret när den bedömer rätten till assistansersättning för personlig assistans.

Socialt kapital skyddar arbetslösa mot psykisk ohälsa

Arbetslösa med högt så kallat socialt kapital löper mindre risk att drabbas av ohälsa, visar en stor forskningsstudie i Mellansverige.