Nyheter

Workshop för anhörigkonsulenter

Workshop för anhörigkonsulenter med temat "Anhörigkonsulenters yrkesroll".

Förvaltningsrätternas handläggningstider och beslut granskas

Granskningen omfattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och ärenden enligt socialtjänstlagen.

Angelägen mötesdag för anhöriga i Västra Götaland

Konferensdokumentation från mötesdagen.

Applikation för stöd i samtal med barn

Trelleborgs kommun arbetar med att ta fram en app som stöd för vuxna i samtal med barn.

Stötta anhörigvårdarna

Debatt: Kommuner och landsting måste bli bättre på att stötta anhörig­vårdarna i deras viktiga arbete.

Dokumentation av arbetet minskar risken för felbehandling

Två socialarbetare bestämde sig en dag för 15 år sedan för att nu fick det vara nog. De ville veta om det de gjorde för sina klienter verkligen var bra.

Forskar om familjeintervention

Beardslees familjeintervention har börjat användas allt flitigare av behandlare som engagerar sig i barnfrågor. Men är det en bra eller dålig metod?

Ny sajt ska öka hälsokunskaperna bland unga

”Kom igen!” är en ny forskningsbaserad webbplats där unga får svar på sina frågor om kropp och själ.

Assistansersättningsutredningen lämnade den 21 februari sitt betänkande

I korta drag föreslår Agneta Rönn, som är särskild utredare, att den nuvarande timschablonen ska göras om till en grundschablon med i stort sett samma innehåll som i dag.

Ny reportageserie: Att vara syskon

Hur är det att vara ett syskon till någon med flerfunktionsnedsättning?