Nyheter

”Stort ansvar på sjuka och anhöriga”

– Svårt att vara äldre och multisjuk och ha kontakt med sjukvården, säger anhörig.

Reportage från mötesdagen i Östersund

Reportage från mötesdagen om anhörigfrågor i Östersund.

Australian National Carer Conference

Vårdarorganisationen i New South Wales i Australien håller en stor konferens som fokuserar på anhörigvårdare och hur tekniken kan bidra till att göra livet lättare.

Inspirationsdag om anhörigstöd

Inspirationsdag med fokus på anhöriga till personer med demenssjukdom.

Om psykisk hälsa på 1177.se

På webbplatsen 1177.se finns ett särskilt temaområde som handlar om psykisk hälsa. Här tar man även upp de anhörigas situation.

Att bryta ett socialt arv

Therése Eriksson från Makrosbarn arbetar för att fler unga ska få chansen att ha personliga ombud när de möter socialtjänsten.

Om barnombud i Rapport

Rapports inslag om de försöksprojekt med Barnombud som pågår i Nacka och Tyresö ser du här.

FMT- metoden

Lena Haglund Andrén leg. sjukgymnast och dipl musikterapeut enligt FMT ger en föreläsning om musikterapi och dess verkan.

Kognitivt träningsprogram kan hjälpa barn med ADHD

Ett särskilt kognitivt träningsprogram, CPS, lär familjen att lösa problematiska situationer, visar ny svensk forskning.

Webbaserad anhörigkurs om spelberoende

Karolinska institutet startar en webbaserad kurs för personer som lever nära någon med spelberoende.