Nyheter

Anhörigveckan 2014

Runtom i landet skedde aktiviteter på anhörigveckan och Arbetsgivare för anhöriga bjöds in av Karlstad kommuns anhörigstöd på en nätverksträff med Ica Supermarket Spara Våxnäs.

Anhörig och anhörigkonsulent

Barbro har jobbat som anhörigkonsulent i 15 år men har också fått erfara hur det är att vara anhörig själv.

Två nya medlemmar i nätverket Arbetsgivare för anhöriga

Bergs kommun och Vimmerby kommun har gått med i nätverket Arbetsgivare för anhöriga mot ett mer hållbart arbetsliv.

Nka medverkar vid psykiatridagar

Årets psykiatridagar i Kalmar län äger rum den 22-23 oktober. Nka medverkar med föreläsningar och filmer.

Reportage från Nka:s familjeläger

Första familjeresan på Vilmas villkor

Verktyg för bättre hälsa i familjer med dövblindhet

För att stärka familjerna och förebygga ohälsa har FSDB, Förbundet Sveriges dövblinda, startat projektet "Verktyg för bättre hälsa".

Ny broschyr om rätten att vara delaktig

I en ny broschyr informerar Socialstyrelsen om patienters och brukares rätt att vara delaktiga i den egna vården och omsorgen.

En dag för anhöriga

Rapport från En dag för anhöriga i Stockholms stadshus.

Anhöriga utsätts för enorma påfrestningar

Nio av tio anhöriga till närstående med schizofreni vill ha mer stöd, visar internationell undersökning.

Konferens om barn i familjer med missbruk- och beroendeproblem