Nyheter

Mobila behandlingsteam i Uppsala belönas

Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala stöttar ungdomar med självskadebeteende och deras familjer i hemmet. Nu belönas arbetssättet med ett internationellt pris.

Film om utvecklingsarbetet Barn som anhöriga

I filmen om det nationella utvecklingsarbetet Barn som anhöriga medverkar anhöriga och praktiker.

Ges LSS-insatser på ett rättsäkert och likvärdigt sätt?

Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att studera om LSS-insatser ges på ett rättsäkert och likvärdigt sätt

Två nya utredningar om personlig assistans

Regeringen tillsatte två nya utredningar under hösten omkring personlig assistans

Nyhetsbrev nr 1 2014 - Flerfunktionsnedsättning

Årets första nyhetsbrev inom området Flerfunktionsnedsättning.

Därför är barns röster viktiga i forskningen

– Vi forskare frågar inte alltid barnen. Istället låter vi de vuxna berätta hur barnet har det. Men barn är medborgare som alla andra, och de har rätt till delaktighet – även i forskningen.

Bristfälliga strukturer och ansvarsfördelning

Omkring 3 500 barn mister varje år en förälder, i många fall plötsligt och oväntat. Forskning visar att risken för att barn som mister en förälder får ohälsa senare i livet.

Lokala nyheter

Lokala nyheter från hela landet inom området anhöriga till äldre personer.

Webbutbildning om stöd till barn och unga

Nka leder arbetet med att ta fram en webbutbildning som riktar sig till personal i hälso–och sjukvården som möter barn som är anhöriga.

Seminarium När barn är anhöriga

Välkommen på seminarium i Falun om när barn är anhöriga.