Nyheter

Ica-handlaren i Våxnäs Karlstad värdesätter livet och familjen

- Jag är en relationsledare där butiken är viktig men familjen är nummer ett. Jag gillar ett humant ledarsätt där mina anställda mår bra, säger Claes Wallman.

Rapport från Socialstyrelsen

Personal med demensvårdsutbildning har utfört uppföljningssamtal med demensdrabbade personer och närstående.

Lokala nyheter

Lokala nyheter från hela landet inom området anhöriga till äldre personer.

Nyhetsbrev nummer 2 2013 från våra anhörigområden

Läs vårt andra nyhetsbrev för året inom respektive anhörigområde!

Midhagen och Stockholms Norra Psykiatri påverkar och inspirerar

-Midhagens koncept innebär att anhöriga och familj ska involveras i patientens vård från första dagen, säger Maria Mattsson.

Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Nu kan du anmäla dig till Nationell konferens Barn som anhöriga den 14-15 oktober i Uppsala.

Sorg och saknad när mamma eller pappa hamnar i fängelse

Peter Scharff Smith forskar bland annat om hur barn påverkas av förälderns fängelsestraff, något han berättade om under Nordic Forum 2013.

Nyhetsbrev Psykisk ohälsa

Läs nyhetsbrev nummer 2 2013 inom området psykisk ohälsa

Seniorer i centrum - Del 1

En av nordens största kongresser, med fokus på det goda åldrandet och vård i livets slutskede, hölls i Malmö i månadsskiftet maj/juni.

Sammanställning "Anhörigkonsulenten som utbildare i anhörigfrågor"

Sammanställning av diskussionerna från Nka:s workshop på Anhörigriksdagen i Varberg.