Nyheter

Samverkar för att hjälpa barn i sorg

I Dalarna samarbetar flera aktörer med att erbjuda stödgrupper för barn och unga som mist en förälder eller ett syskon. Arbetet heter Barn och unga i sorg.

Ny avhandling om webbaserat hälsostöd

I en ny avhandling dras slutsatsen att användare ska komma in tidigt i processen när webbaserade hälsostöd tas fram som riktar sig till unga anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Lokala nyheter

Lokala nyheter från hela landet inom området Anhöriga till äldre personer.

Länskonferens i Jönköping lockade många

I april anordnades konferensen "Tillsammans för barn som anhöriga" i Jönköping där drygt 250 praktiker från södra Sverige deltog.

Unga anhörigvårdare riskerar att drabbas av ohälsa

Forskaren Saul Becker, professor i sociologi vid University of Nottingham delade med sig av sina kunskaper om "Young Carers" under en konferens med Forskarnätverket Barn som anhöriga.

Föreläsningar om Maskrosbarn och FAS

I de senaste filmade föreläsningarna inom Barn som anhöriga träffar du Therese Eriksson, verksamhetschef på Maskrosbarn, och Katarina Wittgard, ordförande för FAS-föreningen.

Material för stöd i mötet med barn

Stockholms läns landsting har tagit fram material som kan användas i vården i mötet med barn till vuxna patienter som är fysisk sjuka, psykiskt funktionsnedsatta, missbrukar eller som hastigt avlider.

SKL stöttar kommuner

SKL stöttar kommuner som vill utveckla samarbetet inom socialtjänsten och representanter från kommunerna har träffats för första gången.

Samverkansprojekt tar reda på familjers behov av stöd

Ett 30-tal barn och deras föräldrar intervjuas i FoU-projektet "Barn i missbruksmiljöer".