Nyheter

Nyhetsbrev nr 4 2013 - Psykisk ohälsa

Nyhetsbrev nr 4 2013 inom området Psykisk ohälsa

Gå på anhörigträff hemifrån

Gå på anhörigträff hemifrån för dig som bor i Västerbotten.

Produktivitetsskillnader i äldreomsorgen

Rapport: Vårdanalys har genomfört en studie av skillnader i produktivitet inom äldreomsorgen mellan kommunerna och undersökt vilka faktorer som kan förklara skillnaderna.

Nyhetsbrev nr 4 2013 - Äldre

Nyhetsbrev nr 4 2013 från området Anhöriga till äldre personer.

Kunskapsöversikt ska ge inspiration

"Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig fysisk sjukdom eller skada" är Nka:s första kunskapsöversikt inom området Barn som anhöriga.

Forskarens bästa råd: ”Se till att behålla jobbet”

I tidningen Föräldrakraft intervjuas Ann-Britt Sand, Nka, om situationen för förvärvsarbetande anhöriga och anhörigas ekonomi.

Personalens arbetstillfredsställelse starkt kopplad till mötet med vårdtagaren

Vårdpersonal inom äldreomsorgen är relativt tillfreds med sitt arbete. Men tillfredställelsen är starkt kopplad till mötet med den äldre vårdtagaren och dess anhöriga.

Gävle kommun vill visa vägen!

Måns Montells motion bar frukt. Gävle kommun kommer nu att satsa på ett mer anhörigvänligt arbetsliv.

När förälder oväntat avlider - ny rapport

Tre utvecklingsregioner har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att kartlägga strukturer för stöd till barn med förälder som oväntat avlider.

Så lite vet vi om vården av de äldsta

Den medicinska frontlinjeforskningen borde handla mer om att göra inbrytningar i nya territorier där behovet av ny kunskap är särskilt stort. Ett sådant dåligt utforskat territorium är vården av de äldsta.