Nyheter

Akademiska fjädrar till medarbetare

Elizabeth Hanson har blivit utsedd till professor i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet, och Lennart Magnusson till docent i vårdvetenskap vid samma universitet.

Webbutbildning för personal

Nka leder arbetet med att ta fram en webb-utbildning för personal i hälso– och sjukvård som möter barn som är anhöriga.

Intressanta exempel om efterlevandestöd

Två nya intressanta exempel om efterlevandestöd finns inlagda på webbplatsen.

En pappa berättar i Go'kväll

Pappan Mikael Nordmark är gäst i Go'kväll.

Ge plats för anhöriga i arbetslivet

Arbetsgivare för anhöriga skriver på Dagens Samhälles debattsida idag om ett hållbart arbetsliv för alla, även för anhöriga.

Identifiera våldet!

Sedan behandlarna på BUP i Gamlestaden, Göteborg aktivt började fråga efter våld blev de medvetna om hur vanligt det är med våld inom familjer där barn mår dåligt.

Lokala nyheter

Lokala nyheter från hela landet inom området anhöriga till äldre personer.

Vården räckte inte till i sorgen

Jönköpingsposten har träffat familjen Wallman som förlorade sin pappa i en olycka för ett år sdan.

Inbjudan till två anhörigkvällar över Internet

Jämtlänning och anhörig

Debatt: Barns rätt till trygghet

"Samhället måste garantera alla barns rätt till ett liv i trygghet och ge dem det stöd de behöver."