Nyheter

Barntraumateamet stöttar barn vid akuta trauman

Varje år förlorar runt 3 200 barn och ungdomar i Sverige en förälder. Tio barn om året förlorar båda. Professionellt stöd till dem är sällsynt.

Seminarium i Malmö den 7 mars

Vi bjuder in till seminarium om barn som anhöriga till fysiskt sjuk förälder eller förälder som hastigt/oväntat avlider.

Nätverksledare sökes inom området psykisk ohälsa

I början av april 2013 kommer Nka att hjälpa till att starta upp blandade lärande nätverk inom området. Därför söker vi dig som vill leda och starta upp nätverken lokalt.

Lokala nyheter

Nyheter inom området från hela landet.

Socialstyrelsen kritiserar kommuner: Saknas texter om stöd till anhöriga

sr.se: Flera kommuner i Fyrbodal har inte skrivit in anhörigas rätt till stöd i sina styrdokument för den sociala omsorgen.

Slutrapport: "Bo bra på äldre dar"

Slutrapport från regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar.

Ny sökfunktion i vårt bibliotek

I vårt nya bibliotek kan du söka aktuell litteratur såsom artiklar och rapporter inom anhörigområdet.

”Det måste bli obligatoriskt att anmäla våld mot äldre”

DN/Debatt: Ny lag krävs. Nationella undersökningar pekar på att våld mot äldre i nära relationer sker i högre utsträckning än vad vi tidigare har trott.

Socialnämndens ansvar för svikna barnen ses nu över

Det barn som får en mamma dödad av pappan, förlorar inte bara en förälder. Den trygghet som annars får forma de flestas barndom, försvinner i ett slag.

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – Lägesbeskrivning 2012

Rapport från Socialstyrelsen: Rapporten redovisar uppföljningen av lagändringen när det gäller stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående.