Nyheter

Husläkarmottagning för vuxna med flerfunktionsnedsättning: ”Det skapar trygghet och förenklar vårt liv väsentligt”

Reportage med Lena Åkerström och hennes son Micke som har en funktionsnedsättning. För dem är det ovärderligt att ha tillgång till en habiliteringshusläkare.

Alla är vinnare – Många fördelar med en husläkarmottagning på habiliteringen för vuxna

Reportage om habiliteringen i Uppsala som har en husläkarmottagning för vuxna i anslutning till verksamheten.

Nypublicerat: Barn som anhöriga i Sverige

Nu kan du ta del av rapporten "Children as next of kin in Sweden" på Nka:s webbplats. Rapporten är en sammanfattning av åtta rapporter om barn som anhöriga i Sverige.

Anhöriga som lämnar på boende känner skuld

Forskningsstudie: Anhöriga som lämnar sin partner på ett korttidsboende för att själva få vila känner ofta skuld.

Föräldrar startar stödgrupp: ”Man känner sig så ensam”

Känslor av otillräcklighet, dåligt samvete och en ständig kamp för att barnen ska få det stöd de behöver.

Nypublicerad forskning om stöd och uppföljning inom ideella organisationer

Hur arbetar svenska ideella organisationer med stöd till barn som anhöriga och hur följer de upp resultatet? Det är centrala frågor i en nypublicerad studie som genomförts i samverkan mellan Nka och Lnu.

Nka medverkade på expertmöte i Berlin

I början av september bjöd den tyska regeringen in experter från olika länder för att diskutera stöd och insatser för förvärvsarbetande anhöriga.Sverige representerades av Frida Andréasson från Nka.

Långsam minskning av antalet självmord

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att antalet självmord i befolkningen minskar långsamt med cirka 0,1 procent per år.

Anhöriga till HBTQ-personer får forum i Kungsbacka

Kungsbacka kommun erbjuder träffar för anhöriga till HBTQ+-personer i kommunen.

Med fullmakt tar du beslutet om din framtid

DN svarar på de vanligaste frågorna kring framtidsfullmakter.