Nyheter

Årets första nyhetsbrev

Årets första nyhetsbrev från Nka innehåller bland annat: Filmer med anhöriga som berättar

Fyra nyproducerade kortfilmer om anhöriga väcker till eftertanke

Nka, Anhörigas Riksförbund och Röda Korset har tagit fram fyra filmer om anhöriga som berättar

IT-stöd med nya funktioner ska förbättra vården

Genombrott.nu är ett webbaserat verktyg som utvecklats för att fånga upp förbättringsförslag från patienter, anhöriga och personal inom psykiatrisk vård. Nu har nya funktioner införts.

Ny guide ska stödja anhörigas återhämtning

Under våren startar ett projekt med syfte att ta fram en återhämtningsguide för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Projektet drivs av NSPH i Skåne och finansieras av Arvsfonden.

1177 Vårdguiden lanseras som mobilapp

Nu kan 1177 Vårdguiden laddas ner som en mobilapp med genvägar till webbplatsen 1177.se och olika e-tjänster. På 1177.se kan man bland annat läsa om psykisk ohälsa och stöd till anhöriga.

Staten bör få hela ansvaret för den personliga assistansen

Det föreslår LSS-utredningen som lämnades över till övergångsregeringen

Stödgrupper för barn och vuxna där en förälder har dött

Bräcke diakoni erbjuder stödgrupper för barn och vuxna där en förälder dött. Under våren anordnas fyra grupper som träffas i lokaler i centrala Göteborg.

Flerfunktionsnedsättning – var med i arbetet!

FUB söker fem personer med stor kunskap om personer med flerfunktionsnedsättning till en ny arbetsgrupp. Uppdraget är fram till maj 2020.

Slutbetänkande om insatser inom psykisk hälsa

Ökat fokus på delaktighet och inflytande för patienter, brukare och anhöriga betonas i det slutbetänkande som idag överlämnades till regeringen.

Antologin som ska bidra till en mer nyanserad diskussion

Reportage från Lanseringen av boken: ”Forskning om personlig assistans – en antologi”

Föregående12