Nyheter

Ny rapport: Från mottagare till medskapare

Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver tas tillvara på ett bättre sätt i hälso- och sjukvården.

Konferensdokumentation från konferensen Värna våra yngsta

Den 16-17 oktober hölls konferensen Värna våra yngsta - späda barns rätt till hälsa och utveckling i Aula Magna i Stockholm. Konferensen lockade 500 personer från hela landet.

”Våga prata om psykisk ohälsa”

Under den pågående psykiatriveckan i Örebro län medverkar både patienter och anhöriga i olika arrangemang. Syftet är att öka kunskapen bland allmänheten om psykisk ohälsa.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister besökte Nka

Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister besöker Nka i Kalmar för att få en uppdatering av vad som gjorts de senaste tio åren och planerna för framtiden.

Nyhetsbrev nr.9 från Nka

Nka:s nyhetsbrev nr 9 innehåller bland annat, enkät om anhörigstöd, Färre män än kvinnor vårdar svårt sjuka.

Podd-samtal ska göra vården bättre

I podden ”Kafferast i kunskapsfabriken” kommer människor med olika erfarenheter av psykisk ohälsa till tals. Syftet är att utveckla den psykiatriska vården.

Att samtala med barn

Nu finns ett nytt kunskapsstöd som ger en bas och en allmän orientering, till stöd för professionella i samtal med barn.

Att få träffa andra anhöriga är a och o

Föreläsning, panelsamtal och tipspromenad när Borås stad uppmärksammade Nationella anhörigdagen .

Cancerforskning som lyssnar in de anhöriga prisas

LMK-stiftelsens medicinpris på 750 000 kronor går i år till Anne Wennick vid Malmö universitet och Marlene Malmström vid Lunds universitet.

Demenslotsen ger anhöriga rätt stöd vid rätt tid

En digital vägvisare för anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående med demens, eller misstankar om demens.