Nyheter

Unga omsorgsgivare i Italien – en översikt

Seminarium från 2nd International Young Carers Conference med Licia Boccaletti om unga omsorgsgivare i Italien.

Utvecklingstrauma

Tematisk plenarföreläsning från 2nd International Young Carers Conference. Handlar bland annat om att barns grundläggande behov måste kunna regleras och anpassas och att de behöver få hjälp med att kunna reglera detta.

Anhörigassistans nödvändigt för rätt stöd enligt föräldrar

Elisabeth Olin och Anna Dunér, båda professorer i socialt arbete, har intervjuat föräldrar som är personliga assistenter åt sina vuxna barn om deras erfarenheter av anhörigassistans.

Seminarium om att utvärdera stödinsatser

Evidensbaserat stöd var ett av åtta huvudteman på på den internationella konferensen "Every child has the Right to" i Malmö. Där berättade forskare från olika delar av Europa om studier av interventioner för unga omsorgsgivare.

Barn och psykiskt funktionsnedsatta nekas assistansersättning mest

Försäkringskassan har analyserat vilka det är som fick avslag mellan 2012 och 2016, för att ta reda på vad ökningen beror på och vilka det är som får avslag.

Barn med psykiskt sjuk förälder får sällan stöd

Endast var tredje patient med barn får riktat stöd till barnen. Det visar ny forskning från Malmö högskola.

Flera insatser kan förebygga självmord

Självmord kan förebyggas genom flera insatser. Det framgår av en färsk litteraturöversikt från Folkhälsomyndigheten som omfattar 164 vetenskapliga studier.

Anhöriga bidrar till utvecklingen av anhörigstödet i Luleå

I Luleå kommun har en enkät tagits fram för att ta reda på vad anhöriga tycker om kommunens anhörigstöd.

Stefan Andersson disputerade i Vårdvetenskap

I dag disputerade Stefan Andersson på Linnéuniversitet med avhandlingen "Information and communication technology-mediated support for working carers o folder people".

Webbutbildning för nyblivna biståndshandläggare

Nu är steget mot en färdig webbutbildning för nyblivna biståndshandläggare ännu närmare. I augusti är utbildningen klar.