Nyheter

Linnéuniversitetet och Nka bidrar till konferensens stora utbud

Nka och Linnéuniversitetet medverkar i flera av de seminarier som arrangeras under den internationella anhörigkonferensen i Göteborg.

Utställning för allmänheten

Lördagen den 5 september. Kl. 14.00-17.00.

Nka direktsänder från den internationella anhörigkonferensen

Ta del av direktsändningen och filmerna på Nka:s webbplats.

Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig. Folder till föräldrar med barn som är ett år eller äldre

Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig. Folder till föräldrar med barn som är ett år eller äldre från Folkhälsoinstitutet.

Hälsoekonomisk studie av barn och vuxna med fetalt alkoholsyndrom

Ny hälsoekonomisk studie av barn och vuxna med fetalt alkoholsyndrom. Den årliga totala samhällskostnaden för FAS år 2014 beräknades till närmare 14,4 miljarder.

Anhöriga söks till studie om stöd på nätet

Forskare vid Lunds universitet söker deltagare till en studie om stöd till anhöriga via nätet.

Sjuksköterska ska ta fram plan för bättre äldreomsorg i Sverige

Regeringen har utsett sjuksköterskan Susanne Rolfner Suvanto till särskild utredare för att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

"Patienters och anhörigas kunskap måste tas tillvara bättre"

Intervju med Anders Henriksson, socialdemokratiskt landstingsråd i Landstinget i Kalmar län och förste vice ordförande i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, SKL.

En ojämn kamp - Så ser förbunden på anhörigstödet

TEMA ANHÖRIG. Fyra stora anhörigförbund tycker till om fördelar och nackdelar med dagens stöd till anhöriga.

Vad händer när man inte orkar vara anhörig längre?

TEMA ANHÖRIG: Att vårda en anhörig tär på hälsan och ju mer omsorg man ger desto större är hälsorisken.

Föregående12