Nyheter

En barndom med missbruk och psykisk ohälsa i familjen – hur gör vi skillnad?

Se inspelningen från seminariet i Almedalen om barndom med missbruk och psykisk ohälsa i familjen – hur gör vi skillnad?

”Assistansanvändaren borde få styra innehållet i assistansen mer”

Ritva Gough, ordförande i Nka:s styrgrupp medverkar i en artikel om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS.

Ny rapport om brist på samordning av stödinsatser

Närmare tre av fyra föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder upplever att det är svårt eller omöjligt att veta var de kan få hjälp och stöd. Det visar en ny rapport från Riksförbundet Attention.

Konferens om åldrande och livsvillkor för personer med utvecklingsstörning

Konferens om åldrande och livsvillkor för personer med utvecklingsstörning.

Fyra miljoner till forskning om ungas hantering av psykisk ohälsa

En forskargrupp vid Umeå universitet ska kartlägga hur ungdomar hanterar psykisk ohälsa via nätet.

Regionråd med anhörigfrågor på agendan

Anhörigas insatser är viktiga och Eva tycker att den internationella anhörigkonferensen i Göteborg den 3-6 september är viktig.

Åldrande, boendemiljöer och anhörigas roll kring äldre på Anhörigkonferensen i Göteborg den 3-6 september

Under den internationella konferensen kommer Susanne bland annat tala om boendemiljö och att förbättra livskvaliteten för anhöriga med hjälp av ny teknik.

Ny nationell plattform för stöd och behandling på nätet

Tjänsten ”Stöd och behandling” ger vårdgivare möjlighet att erbjuda stöd och behandlingar på ett säkert sätt via Internet, till exempel behandling mot ångest och depression.

Etik, egenvård och anhörigas roll som stödjare på den internationella anhörigkonferensen

Professor Lars Sandman, Högskolan i Borås, etiker, kommer att tala om aktuella trender inom egenvård och den viktiga roll som anhöriga har.

Filmer ska lära vårdpersonal mer om anhörigas upplevelser

Landstinget i Värmland har producerat fyra utbildningsfilmer om att stå nära en person med livshotande sjukdom.