Nyheter

Inspirationsdag om anhörigstöd

Den 15 november bjuder Socialstyrelsen, SKL, Nka och NSPH in till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Seniorer i centrum - Del 2

Del två i reportageserien om konferensen Senior i Centrum som hölls i Malmö Arena och Malmömässan.

InnovAge - EU-projekt för gemensam webbplattform för anhöriga i Europa

EU-projekt med syfte att skapa en gemensam webbplattform för anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre i samtliga EU-länder.

Lokala nyheter

Lokala nyheter från hela landet inom området anhöriga till äldre personer.

Bygg broar mellan vård och omsorg!

På Gotland går man före: samhällets stöd till de anhöriga ska ges samlat och snabbt.

Förskole- och skolstart

Hur var det när ditt barn började förskola eller skola?

Webbplats för unga anhöriga till cancersjuka

Webbplatsen naracancer.se vänder sig till barn och unga som står någon nära som har eller har haft cancer. Det kan vara en förälder, ett syskon, en lärare eller en vän.

Debattartikel i DN "Ökad makt för patienten i nytt utredningsförslag"

Utredningen föreslår en ny hälso- och sjukvårdslagstiftning, minskade skillnader i vården mellan landstingen och ett ökat fokus på genus och socioekonomiska faktorer.

”Ökad makt för patienten i nytt utredningsförslag”

Utredningen föreslår en ny hälso- och sjukvårdslagstiftning, minskade skillnader i vården mellan landstingen, ökat fokus på genus och socioekonomiska faktorer.

Bemötande och delaktighet som anhörig

Mats Ewertzon presenterade delar av sin avhandling - Familjemedlem till person med psykossjukdom: bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård.

Föregående12345...