Nyheter

Wilhelmina Hoffman fick Ribbingska Minnesfondens äldrepris

Ribbingska Minnesfondens äldrepris på 100 000 kronor gick i år till Wilhelmina Hoffman, chef för Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum.

FN:s barnkonvention blir svensk lag

Regeringens förslag medför att barnkonventionen ges ställning som svensk lag, vilket innebär ett förtydligande av att rättstillämparna i mål och ärenden ska tolka svenska bestämmelser i förhållande till barnkonventionen

Vill nyansera debatten om psykisk ohälsa

Föreningen Mind vill nyansera debatten kring ungas psykiska hälsa, och menar att förekomsten av allvarligare psykisk ohälsa inte ökat, trots allt fler larmrapporter. Slutsatserna presenteras i rapporten ”Unga mår allt sämre – eller?”.

Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Linnéuniversitetets kartläggning: Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Ungas beställning till samhället 2.0

Utbyggd elevhälsa och fler stödgrupper. Det är några av de åtgärder som barn och unga vill att samhället ska satsa på för att minska den psykiska ohälsan. Förslagen har överlämnats till regeringen.

Reportage från konferensen Livets möjligheter

Skratt, tårar och kämpaglöd samt ett intensivt utbyte av erfarenheter och kunskap. Politiska utspel, konkreta tips och teater. Det bjöd Nka:s konferens Livets Möjligheter på som hölls i Stockholm den 23-24 april

Ny forskningsrapport: Glöm inte soldatens anhöriga!

Fördjupning i anhörigforskning om svenska soldater, veteraner och deras familjer.

Treårigt projekt ska utveckla bättre anhörigstöd

Med hjälp av medel från Arvsfonden ska anhöriga till personer med psykisk ohälsa få bättre stöd. Projektet drivs av Bräcke Diakoni i samarbete med bland andra Nka.

Sverige får strategi mot demens

Den 24 maj fattade regeringen beslut om en nationell demensstrategi där sju strategiska förbättringsområden pekas ut. Bland annat stödet till anhöriga och familj. Läs regeringens pressmeddelande.

"Nu JK-anmäler vi Försäkringskassan"

Justitiekanslern (JK) bör granska försäkringskassan. Det anser RBU efter avslöjandet om att myndigheten försöker kringgå en dom i Högsta förvaltningsdomstolen och fortsätta att avslå assistans för barn med sondmatning. Läs debattinlägget i SvD.

Föregående1234567...