Nyheter

Föräldrar saknar eget stöd

Föräldrar till barn med missbruk har svårt att få stöd för egen del. Man upplever att socialtjänsten enbart fokuserar på barnet. Det framgår av en ny studie.

Åsa Lindhagen uppmärksammar barnkonventionens 30-årsdag

Idag är det 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs. Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för regeringens arbete för barns rättigheter, uppmärksammar 30-årsdagen med program hela dagen.

Fokus på mig, Vuxensyskon

Nu finns det ett samtalsmaterial om vuxensyskon att ladda ner

Susanna är med

I en artikel från Sveriges Arbetsterapeuter får vi följa med Susanna och Marie som bägge deltar i projektet Vi är med!

Vårdförbundets pris

Maria Johansson prisades med en delad andra plats för projekt inom personcentrerarad vård under Vårdgalan 2019 i Stockholm för arbetet med Intensivvårdsdagbok.

"När vi stödjer föräldrar, stödjer vi även barnet"

Reportage, konferensdokumentation och filmade föreläsningar från konferensen Värna våra yngsta 2019

Positiv feedback på projektet: ”Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”.

Ett 20-tal personer kom för att dela med sig av erfarenheter, låta sig inspireras och fylla på med ny kunskap för det fortsatta arbetet med koordinatorstöd på hemmaplan.

Samtalsgrupp för anhöriga på webben

Nka erbjuder anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation.

Infoteket tilldelas 2019 års Barnrättspris

Priset går till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Call for abstracts – Anhörigriksdagen 2020

Anhörigriksdagen 2020 kommer att genomföras i Karlstad på CCC den 3-4 november. Tema är Anhörig – vid livets slut.

Föregående1234567...