Nyheter

Positiv feedback på projektet: ”Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”.

Ett 20-tal personer kom för att dela med sig av erfarenheter, låta sig inspireras och fylla på med ny kunskap för det fortsatta arbetet med koordinatorstöd på hemmaplan.

Samtalsgrupp för anhöriga på webben

Nka erbjuder anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation.

Bokrecension: Att göra skillnad – som mormor till ett annorlunda barnbarn

Carina berättar i boken om sina upplevelser av att vara mormor till ett annorlunda barnbarn, och valet att jobba som personlig assistent åt Alicia under flera års tid.

Hjälp med andning ger rätt till personlig assistans

Den 1 november 2019, träder nya ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kraft.

Reportage från konferensen IASSIDD i Glasgow

Reportage från konferens om intellektuell funktionsnedsättning, IASSIDD.

Fler anmälningar om brister i gruppboenden

Statistik visar stora brister på gruppboende för vuxna där många har intellektuella funktionshinder eller andra funktionsnedsättningar som autism.

Nya steg i projektet Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Koordinatorer och projektledare från åtta kommuner och stadsdelar samlades idag för att ta ett steg till när det gäller Nka:s och Socialstyrelsens projekt: "Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning".

Webbinarium om familjer med barn som har någon funktionsnedsättning

För familjer som lever med barn som har någon typ funktionsnedsättning finns det ofta ett stort behov av att dela erfarenheter och få tips och råd från andra i liknande situation.

Nka fick ta del av världens samlade forskning, kunskap och erfarenhet kring intellektuell funktionsnedsättning!

I augusti deltog representanter från Nka i den stora internationella konferensen kring intellektuell funktionsnedsättning, IASSIDD, som i år genomfördes i Glasgow, Skottland

Pressmeddelande från Socialdepartementet: Hjälp med andning ska ge rätt till personlig assistans

Förslaget innebär att behov av hjälp med andning ska utgöra ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

Föregående1234567...