Nyheter

Koordinator till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Projektet Koordinator till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning är igång och just nu deltar sex kommuner i projektet.

Staten bör få hela ansvaret för den personliga assistansen

Det föreslår LSS-utredningen som lämnades över till övergångsregeringen

Flerfunktionsnedsättning – var med i arbetet!

FUB söker fem personer med stor kunskap om personer med flerfunktionsnedsättning till en ny arbetsgrupp. Uppdraget är fram till maj 2020.

Antologin som ska bidra till en mer nyanserad diskussion

Reportage från Lanseringen av boken: ”Forskning om personlig assistans – en antologi”

Välbesökt uppstartsmöte

för projektet Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

”Det spelar roll att vi är här igen – det gör skillnad”

LSS-manifestationen den 3 december, på Norrmalmstorg i Stockholm, samlade ett stort antal personer.

Sök bidrag ur fonden: Syster Hulda Englunds stiftelse

Syster Hulda Englunds stiftelse lämnar sedan 2014 bidrag till enskilda personer, som tillhör personkrets 1 (personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd) i LSS lagstiftningen, samt till föreningar som arbetar för målgruppen.

Samtalsgrupp för anhöriga på webben

I november startar en samtalsgrupp för anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning

Rapport från Habiliteringens kvalitetskonferens

Under två dagar i mitten av september träffades 800 medarbetare från Sveriges habiliteringar på Svenska mässan i Göteborg, för att dela erfarenheter på temat "Habilitering med engagemang".

Etik i vården: När livet inte kan tas för givet

Barbro Westerberg, överläkare i barnneurologi och habilitering, berättar om vilka etiska frågor man som läkare behöver ta ställning till när livet inte kan tas för givet.

Föregående1234567...