Nyheter

Sök bidrag ur fonden: Syster Hulda Englunds stiftelse

Syster Hulda Englunds stiftelse lämnar sedan 2014 bidrag till enskilda personer, som tillhör personkrets 1 (personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd) i LSS lagstiftningen, samt till föreningar som arbetar för målgruppen.

Samtalsgrupp för anhöriga på webben

I november startar en samtalsgrupp för anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning

Rapport från Habiliteringens kvalitetskonferens

Under två dagar i mitten av september träffades 800 medarbetare från Sveriges habiliteringar på Svenska mässan i Göteborg, för att dela erfarenheter på temat "Habilitering med engagemang".

Etik i vården: När livet inte kan tas för givet

Barbro Westerberg, överläkare i barnneurologi och habilitering, berättar om vilka etiska frågor man som läkare behöver ta ställning till när livet inte kan tas för givet.

Två nya socialförsäkringsförmåner

Den 13 juni beslutade riksdagen om att införa två nya socialförsäkringsförmåner – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Podd om flerfunktionsnedsättning

Hur får man vardagen att fungera så bra som möjligt för barn och vuxna med flerfunktionsnedsättning och hur kan man arbeta med de vanligaste svårigheterna?

Funkisfamiljen – ny bokserie av Anna Pella

Den första boken i en ny bokserie som handlar om att växa upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning.

Glädjeruset – en familjefest för alla!

Glädjeruset lockade 1200 personer

Vetenskaplig utvärdering av terapimetod för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Gruppterapin, Navigator ACT ger positiva effekter vad gäller psykisk hälsa och välmående för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Kommunikationskarnevalen 2018

Se föreläsningarna från Kommunikationskarnevalen 2018 med temat "Med sikte på framtiden- nya spännande möjligheter till kommunikationsstöd".

Föregående1234567...