Nyheter

Etik i vården: När livet inte kan tas för givet

Barbro Westerberg, överläkare i barnneurologi och habilitering, berättar om vilka etiska frågor man som läkare behöver ta ställning till när livet inte kan tas för givet.

Två nya socialförsäkringsförmåner

Den 13 juni beslutade riksdagen om att införa två nya socialförsäkringsförmåner – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Podd om flerfunktionsnedsättning

Hur får man vardagen att fungera så bra som möjligt för barn och vuxna med flerfunktionsnedsättning och hur kan man arbeta med de vanligaste svårigheterna?

Funkisfamiljen – ny bokserie av Anna Pella

Den första boken i en ny bokserie som handlar om att växa upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning.

Glädjeruset – en familjefest för alla!

Glädjeruset lockade 1200 personer

Vetenskaplig utvärdering av terapimetod för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Gruppterapin, Navigator ACT ger positiva effekter vad gäller psykisk hälsa och välmående för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Kommunikationskarnevalen 2018

Se föreläsningarna från Kommunikationskarnevalen 2018 med temat "Med sikte på framtiden- nya spännande möjligheter till kommunikationsstöd".

Livets möjligheter på Nka Play

Nu är samtliga inspelningar från Nka:s konferens Livets möjligheter, totalt ett 40-tal, utlagda på Nka Play.

Eurocarers lyfter fram politiskt utspel

Eurocarers uppmärksammar Nka:s konferens Livets möjligheter och medverkan av minister Lena Hallengrens (S) både i sitt nyhetsbrev och på sin hemsida.

Reportage från konferensen Livets möjligheter

Skratt, tårar och kämpaglöd samt ett intensivt utbyte av erfarenheter och kunskap. Politiska utspel, konkreta tips och teater. Det bjöd Nka:s konferens Livets Möjligheter på som hölls i Stockholm den 23-24 april

Föregående1234567...