Nyheter

Inspirationsdag med fokus på personcentrerad vård

Hur brukarerfarenheter kan bidra till en mer personcentrerad psykiatrisk vård, var en av diskussionspunkterna på konferensen "Visa Vägar" i början av maj.

Mer kunskap och ökat stöd

Socialstyrelsen får i uppdrag att öka vård- och omsorgspersonalens kunskap om suicidpreventivt arbete. Stödet till personer som förlorat en närstående ska också förbättras.

Anhöriga sökes till utvecklingsprojekt

Nu pågår rekrytering av anhöriga till Trialog – ett treårigt projekt i Göteborg som ska ta fram metoder för att stärka och stötta personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

”De omöjliga” – ny podd och bok som vill granska psykiatrin

Hur ser det ut i dag, snart 25 år efter psykiatrireformen? Den frågan försöker Åsa Moberg och Anna Fredriksson få svar på i en ny podd som också ska bli en bok.

Stödlinje uppmärksammas med filmer

Med hjälp av sju kortfilmer vill föreningen Mind sprida information om Föräldralinjen – en stödlinje dit föräldrar kan ringa för att få prata med en terapeut.

Många frågor om utebliven överenskommelse för 2019

Fortfarande saknas en överenskommelse mellan staten och SKL om insatser inom området psykisk hälsa. Frågorna är många, skriver Uppdrag Psykisk Hälsa på sin webbplats.

Anhöriga saknar stöd och information

Det finns mycket kvar att göra för att underlätta situationen för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Bland annat saknas stöd och information, enligt en ny studie.

Ångestpodden om anhöriga

Om att bryta tabun och skapa mer öppenhet kring psykisk ohälsa.

Viktigt bli bekräftad i sin egen upplevelse

Samtalsgrupper för anhöriga kan göra stor skillnad. Man blir bekräftad i sin egen upplevelse och återigen en individ. Det anser anhöriga till personer med tvångssyndrom i en ny studie.

Bättre självkänsla efter gruppverksamhet

Självkänslan förbättrades bland de anhöriga, liksom förmågan att sätta gränser. Det visar en studie av stödgrupper för anhöriga till personer med beroendesjukdom.

Föregående1234567...