Nyheter

Ökat självförtroende med kamratstödjare

En utvärdering av peer support-verksamhet inom socialpsykiatrin visar på positiva effekter. Men det finns också utmaningar. Bland annat efterfrågas bättre förankring.

Ny rapport om psykisk hälsa hos skolbarn

De allra flesta 11-, 13- och 15-åringar uppger att de är tillfreds med livet, visar ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Samtidigt lider allt fler 15-åringar av psykosomatiska besvär.

Uppdaterade texter om psykisk ohälsa

Uppdaterad information om ätstörningar och självskadebeteende finns nu på Socialstyrelsens webbplats kunskapsguiden.se. Här kan man även läsa om stöd till anhöriga.

Ny studie ska utvärdera internetbaserat anhörigstöd

Nu pågår rekrytering av deltagare till en studie om internetbaserat anhörigstöd. Målgrupp är anhöriga till personer med alkoholproblem.

Livet bortom Carpe Diem och solnedgångar

Undvik klyschor när någon mår psykiskt dåligt. Det är utgångspunkten för en ny kampanj där klassiska inspirationscitat skrivits om till ocensurerade versioner. Syftet är att skapa ett medmänskligare samhällsklimat.

Ny modell ska minska psykisk ohälsa i skolan

Sverige leder ett EU-projekt som ska förbättra ungdomars psykiska hälsa. Totalt deltar 48 högstadieskolor, varav tolv i Sverige.

Ny strategi ska förebygga självmord i Region Uppsala

Cirka 50 självmord och 500 självmordsförsök genomförs i Uppsala län varje år. Uppskattningsvis påverkas mellan 3 000 – 5 000 anhöriga. För att minska dessa siffror har regionen antagit en strategi för suicidprevention.

130 programpunkter om psykisk ohälsa

Cirka 130 programpunkter under den kommande Almedalsveckan handlar om psykisk ohälsa. Av dessa tar ett 25-tal även upp de anhörigas situation.

Vill nyansera debatten om psykisk ohälsa

Föreningen Mind vill nyansera debatten kring ungas psykiska hälsa, och menar att förekomsten av allvarligare psykisk ohälsa inte ökat, trots allt fler larmrapporter. Slutsatserna presenteras i rapporten ”Unga mår allt sämre – eller?”.

Ungas beställning till samhället 2.0

Utbyggd elevhälsa och fler stödgrupper. Det är några av de åtgärder som barn och unga vill att samhället ska satsa på för att minska den psykiska ohälsan. Förslagen har överlämnats till regeringen.

Föregående1234567...