Nyheter

När orden tar slut – en förälders tankar kring sitt barns missbruk

Anna Bergfors började skriva dagbok för att hantera sin vanmakt. Efter tio års skrivande för byrålådan står hon nu i begrepp att publicera sin första textsamling. "Jag vill förmedla tröst", säger hon.

Anhöriga i fokus för ettårigt projekt

En samtalsgrupp på Facebook och utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa. Det är några av aktiviteterna i Riksförbundet Balans projekt för anhöriga.

Svensk studie visar på goda resultat vid behandling av anorexi

Samtliga patienter förbättrades och majoriteten (80 procent) var diagnosfria när behandlingen med familjeterapi eller KBT i öppenvård avslutades.

Vill motverka medberoende

Riksförbundet anhöriga mot droger, AMD, arbetar för att stödja anhöriga till personer med missbruk och motverka medberoende.

Inspirationsdag om anhörigstöd

Nu finns inspirationsdagen om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa tillgänglig på Nka Play

Vill sprida ny kunskap om psykisk ohälsa

”Vetenskap & hälsa” är namnet på en webbplats, tidskrift och podd som vill sprida information om aktuell forskning inom medicin och hälsa i Skåne. Ett fokusområde är psykisk ohälsa.

Föräldrar saknar eget stöd

Föräldrar till barn med missbruk har svårt att få stöd för egen del. Man upplever att socialtjänsten enbart fokuserar på barnet. Det framgår av en ny studie.

Psykisk ohälsa i fokus i Västerbotten

Vecka 45 är det dags för den årligt återkommande Psykeveckan i Västerbotten. Målet är att öka medvetenheten och kunskapen kring psykisk ohälsa och visa på möjligheter i livet.

Involverade anhöriga leder till ökad förståelse

De anhöriga behöver involveras mer vid samsjuklighet, till exempel missbruk i kombination med depression. Då blir insatserna mer begripliga och behandlingen har större chans att lyckas, enligt en ny uppsats.

Ny utbildning om stöd för anhöriga

Under vårterminen 2020 arrangeras en högskoleutbildning på 7,5 poäng om stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Bakom utbildningen står Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Föregående1234567...