Nyheter

Studie om anhörigas upplevelser

Begreppet medberoende kan användas för att öka förståelsen för hur anhöriga påverkas av närståendes psykiska ohälsa. Det konstateras i studien ”Att tippa på tå”.

Psykisk ohälsa och diskriminering

Det finns tydliga brister i bemötande och tillgänglighet för personer med psykiska funktionshinder, visar en studie från Teologiska högskolan i Stockholm.

Brister i skolan bakom ökande psykisk ohälsa

Enligt en ny rapport från Folkhälsomyndigheten beror den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga i första hand på brister i svenska skolan.

Sociala medier skapar nya möjligheter att bearbeta sorg

Slutna stödgrupper på Facebook fungerar som en digital fristad för föräldrar som förlorat ett barn. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa

Konkreta exempel ska inspirera till en sundare livsstil. Det är tanken bakom den skrift som NSPH och Hjärnkoll tagit fram.

Lättare söka hjälp med ny app

Appen ”Hur mår du.nu” hjälper unga att berätta hur det känns och vad de behöver prata om.

Hedersdoktorer med erfarenhet av depression och självmord

Genom att utse Niklas Ekdal och Pia Minatis till hedersdoktorer vill Linköpings universitet öka kunskapen om psykisk ohälsa.

Ny guide för återhämtning

Forskare vid Mälardalens högskola har tagit fram en omvårdnadsguide som ska stödja suicidala patienter och deras anhöriga.

Ny utbildning ska ge bättre stöd

En ny utbildning ska ge sjuksköterskor mer kunskap om samtal och bemötande. Syftet är att öka stödet till patienter och anhöriga vid till exempel långvarig psykisk ohälsa.

Ny undersökning kartlägger erfarenheter och attityder

Närmare var tionde svensk har besökt sjukvården i egenskap av anhörig det senaste halvåret. Det visar den senaste nationella befolkningsundersökningen.

Föregående1234567...