Nyheter

Psykisk ohälsa i fokus i Västerbotten

Vecka 45 är det dags för den årligt återkommande Psykeveckan i Västerbotten. Målet är att öka medvetenheten och kunskapen kring psykisk ohälsa och visa på möjligheter i livet.

Involverade anhöriga leder till ökad förståelse

De anhöriga behöver involveras mer vid samsjuklighet, till exempel missbruk i kombination med depression. Då blir insatserna mer begripliga och behandlingen har större chans att lyckas, enligt en ny uppsats.

Ny utbildning om stöd för anhöriga

Under vårterminen 2020 arrangeras en högskoleutbildning på 7,5 poäng om stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Bakom utbildningen står Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Inspirationsdag med anhöriga i fokus

Bättre stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Det är temat för den konferens om anhörigstöd som äger rum i Stockholm i mitten av november.

Hel vecka med fokus på psykisk hälsa

"Skåneveckan för psykisk hälsa" arrangeras i oktober för tionde året i rad. Hur man som anhörig undviker empatiutmattning är temat för en av föreläsningarna.

Vetenskapsfestival lyfter fram forskningens betydelse

I helgen arrangeras vetenskapsfestivalen ForskarFredag runt om i Sverige. I Skövde hålls en föreläsning om sociala robotar och hur de kan hjälpa barn med autism.

Anhöriga behöver mycket stöd för att kunna gå vidare

De anhöriga går igenom en traumatisk kris, känner sig stigmatiserade och har ett stort behov av stöd. Det framgår av en studie över anhörigas upplevelse av att förlora en familjemedlem i suicid.

Nationell kraftsamling ska minska psykiska ohälsan

Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill skapa ett samhälle som främjar psykisk hälsa. I dagarna gick startskottet för ett tioårigt utvecklingsarbete.

Socialstyrelsen vill ha nationella riktlinjer inom NPF-området

Det behövs mer nationella samordning för att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få tillgång till god och jämlik vård, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

BUP-linjen slussar barn till rätt vårdnivå och ger anhöriga stöd

"Vi kartlägger behoven och inger hopp”, säger psykiatrisjuksköterskan Johanna Jonsson som arbetar på den nya telefonbaserad enheten i Region Norrbotten.

Föregående1234567...