Nyheter

Videomöten om psykisk ohälsa ersätter fysiska föreläsningar

Riksförbundet Hjärnkolls ambassadörer i Stockholm tar nu hjälp av digital teknik för att nå ut med sina föreläsningar i tider när fysiska sammankomster ska undvikas.

Anhöriga beskriver sin vardag och behov av stöd

Anhöriga upplever att deras liv tar en paus när en familjemedlem drabbas av psykisk ohälsa. Det visar en magisteruppsats där man sammanställt röster från närmare 500 anhöriga.

Nytt utbildningsmaterial för bättre bemötande i vården

Nu lanserar Socialstyrelsen ett material som ska förbättra bemötandet av personer med psykisk ohälsa. Det har tagits fram i samverkan med patienter och anhöriga.

Nytt anhörigstöd via nätet

Nu kan den som är anhörig till någon med alkoholproblem få stöd via den kostnadsfria internetkursen eCraft. Bakom kursen står Region Stockholm.

SBU ska utvärdera satsningar inom området barn och psykisk ohälsa

Regeringen har avsatt 2,5 miljoner kronor för detta uppdrag under 2020. SBU ska också identifiera kunskapsluckor och peka på utvecklingsbehov.

Kraftsamling för psykisk hälsa

Den 5 februari anordnade SKR en "julgransplundring" för Kraftsamling för psykisk hälsa.

Anhörigas behov av stöd betonas i två nya uppsatser

Vardagen för anhöriga till personer med psykisk ohälsa präglas av ansvar och krav, visar två studier. För vissa kan situationen bli så tung att den leder till depression.

Vill ge hjälp till självhjälp

Två psykiatrisjuksköterskor har startat Instagramkontot "Psyksyrrorna” för att ge hjälp till självhjälp. Snart blir det också en podd där även anhöriga ska medverka.

Utlysning av bidrag till projekt inom området suicidprevention

Folkhälsomyndigheten utlyser nu projektmedel till ideella organisationer. Syftet är att stödja organisationernas framtagande och utvecklande av kunskap inom området suicidprevention.

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har ingått en överenskommelse i syfte att bland annat främja psykisk hälsa.

Föregående1234567...