Nyheter

Utbildning ska ge föräldrar kunskap om nätet

Barn med neuropsykiatriska funktionshinder är mer utsatta på nätet än andra barn, visar statistik. En utbildning från Attention ska ge föräldrar koll på nätet.

”Perfektionismens tyranni” skapar ohälsa

Kampen att framstå som lyckad i vännernas ögon skapar stress hos unga – oavsett om man lyckas eller inte. Det framgår av en ny svensk studie.

Föräldrar startar stödgrupp: ”Man känner sig så ensam”

Känslor av otillräcklighet, dåligt samvete och en ständig kamp för att barnen ska få det stöd de behöver.

Långsam minskning av antalet självmord

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att antalet självmord i befolkningen minskar långsamt med cirka 0,1 procent per år.

Internationell dag ska förebygga självmord

På söndag infaller den internationella suicidpreventiva dagen 2017. I anknytning till dagen arrangeras en rad olika aktiviteter runt om i landet

Mer inflytande och ökad trygghet

Positiva resultat när patienten själv får bestämma över inläggningen. Det visar en utvärderingen av modellen ”Självvald inläggning” som prövas i Stockholm.

Musikal om psykisk ohälsa bland unga

En nyskriven svensk musikal vill väcka diskussion om psykisk ohälsa bland unga. Förhoppningen är att projektet ska fungera som en ögonöppnare och hjälpa både drabbade och anhöriga.

Nytt stödmaterial för insatser vid psykisk ohälsa

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ett stödmaterial för tidiga insatser när barn och ungas visar tecken på psykiska ohälsa.

Datorspel och VR-glasögon testas mot social fobi

Datorspel kan bli rekordsnabb behandling mot social fobi. Det hoppas forskare vid Stockholms universitet som nu letar efter deltagare som vill testa den nya metoden.

Expertgrupp vill reglera behandlingen av psykisk ohälsa

Mer än 5 procent upplever skadliga effekter av psykologisk behandling. En expertgrupp uppmanar nu regeringen att reglera vem som får behandla psykisk ohälsa.

Föregående1234567...