Nyheter

Ny undersökning kartlägger erfarenheter och attityder

Närmare var tionde svensk har besökt sjukvården i egenskap av anhörig det senaste halvåret. Det visar den senaste nationella befolkningsundersökningen.

Webbutbildningar om SIP

Genom olika webbutbildningar vill Uppdrag Psykisk Hälsa öka kunskapen om samordnad individuell plan, SIP.

Nio frågor kan fånga upp personer med depression

Ett frågeformulär med nio frågor kan vara en hjälp i primärvården vid utredning av misstänkt depression, visar en utvärdering som gjorts av SBU.

Ny podd från Akademiska sjukhuset ska inge hopp och förståelse

I den nya podcasten Hjärnspöken delar patienter och anhöriga med sig av sina erfarenheter. I podden medverkar också olika medicinska experter.

Vårdsamordnare ger snabbare återhämtning vid depression

En svensk studie med närmare 400 deltagare visar att patienter med depression tillfrisknar snabbare om de får stöd av särskilda vårdsamordnare i primärvården.

Ny webbportal vill förändra synen på psykisk ohälsa

Genom berättelser, krönikor och information vill Mind Forum visa att ”livet händer och berör oss alla”. På webbplatsen kan också anhöriga chatta med varandra.

Unga vuxna behöver extra lyhörda terapeuter

Unga patienterna vill ha aktiva terapeuter som ger mer konkret hjälp Det visar en ny studie som fokuserar på unga vuxnas erfarenheter av terapi som inte gått bra.

Ny utbildning om stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Anhörigas behov av stöd står i fokus på den 7,5-poängsutbildning som startar i vår vid Campus Ersta i Stockholm.

Föräldrar till missbrukande barn – utsatta och osynliga

Ständig oro, ångest, känslor av skuld och skam. Så upplever många föräldrar till missbrukande barn sin livssituation, enligt Malmöforskare som nu efterlyser mera stöd.

1,4 statliga miljarder mot psykisk ohälsa

Staten satsar 1,4 miljarder för att minska den psykiska ohälsan, enligt en överenskommelse med Sveriges kommuner och Landsting, SKL. Ökad brukarmedverkan är en del av satsningen.

Föregående1234567...