Nyheter

Ny guide ska stödja anhörigas återhämtning

Under våren startar ett projekt med syfte att ta fram en återhämtningsguide för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Projektet drivs av NSPH i Skåne och finansieras av Arvsfonden.

1177 Vårdguiden lanseras som mobilapp

Nu kan 1177 Vårdguiden laddas ner som en mobilapp med genvägar till webbplatsen 1177.se och olika e-tjänster. På 1177.se kan man bland annat läsa om psykisk ohälsa och stöd till anhöriga.

Slutbetänkande om insatser inom psykisk hälsa

Ökat fokus på delaktighet och inflytande för patienter, brukare och anhöriga betonas i det slutbetänkande som idag överlämnades till regeringen.

Forskare söker ungdomar till ny nätbehandling

Stockholms universitet söker unga personer som lider av nedstämdhet och som vill få behandling via nätet. Behandlingen pågår i åtta veckor och är kostnadsfri.

SIP - samordnad individuell plan

Personer som behöver stöd från flera aktörer kan behöva en SIP

Många samtal om psykisk ohälsa till Anhöriglinjen

Majoriteten av dem som idag kontaktar den nationella stödtelefonen är anhöriga till personer med psykisk ohälsa. De som ringer blir också allt yngre.

Anhöriga tvingas själva söka stöd

Anhöriga som förlorat en närstående i suicid vill bli erbjudna professionellt stöd, men tvingas söka hjälp på egen hand. Det visar en studie från Högskolan i Skövde.

Inre konflikt styr anhörigas vardag

Det sker en inre konflikt mellan viljan att hjälpa, förväntningarna att hjälpa och behovet att ta hand om sig själv. Det framgår av en mindre studie från Högskolan i Gävle.

”Våga prata om psykisk ohälsa”

Under den pågående psykiatriveckan i Örebro län medverkar både patienter och anhöriga i olika arrangemang. Syftet är att öka kunskapen bland allmänheten om psykisk ohälsa.

Podd-samtal ska göra vården bättre

I podden ”Kafferast i kunskapsfabriken” kommer människor med olika erfarenheter av psykisk ohälsa till tals. Syftet är att utveckla den psykiatriska vården.

Föregående1234567...