Nyheter

Ny modell ska minska psykisk ohälsa i skolan

Sverige leder ett EU-projekt som ska förbättra ungdomars psykiska hälsa. Totalt deltar 48 högstadieskolor, varav tolv i Sverige.

Ny strategi ska förebygga självmord i Region Uppsala

Cirka 50 självmord och 500 självmordsförsök genomförs i Uppsala län varje år. Uppskattningsvis påverkas mellan 3 000 – 5 000 anhöriga. För att minska dessa siffror har regionen antagit en strategi för suicidprevention.

130 programpunkter om psykisk ohälsa

Cirka 130 programpunkter under den kommande Almedalsveckan handlar om psykisk ohälsa. Av dessa tar ett 25-tal även upp de anhörigas situation.

Vill nyansera debatten om psykisk ohälsa

Föreningen Mind vill nyansera debatten kring ungas psykiska hälsa, och menar att förekomsten av allvarligare psykisk ohälsa inte ökat, trots allt fler larmrapporter. Slutsatserna presenteras i rapporten ”Unga mår allt sämre – eller?”.

Ungas beställning till samhället 2.0

Utbyggd elevhälsa och fler stödgrupper. Det är några av de åtgärder som barn och unga vill att samhället ska satsa på för att minska den psykiska ohälsan. Förslagen har överlämnats till regeringen.

Treårigt projekt ska utveckla bättre anhörigstöd

Med hjälp av medel från Arvsfonden ska anhöriga till personer med psykisk ohälsa få bättre stöd. Projektet drivs av Bräcke Diakoni i samarbete med bland andra Nka.

Studie om anhörigas upplevelser

Begreppet medberoende kan användas för att öka förståelsen för hur anhöriga påverkas av närståendes psykiska ohälsa. Det konstateras i studien ”Att tippa på tå”.

Psykisk ohälsa och diskriminering

Det finns tydliga brister i bemötande och tillgänglighet för personer med psykiska funktionshinder, visar en studie från Teologiska högskolan i Stockholm.

Brister i skolan bakom ökande psykisk ohälsa

Enligt en ny rapport från Folkhälsomyndigheten beror den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga i första hand på brister i svenska skolan.

Sociala medier skapar nya möjligheter att bearbeta sorg

Slutna stödgrupper på Facebook fungerar som en digital fristad för föräldrar som förlorat ett barn. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

Föregående1234567...