Nyheter

Nationell kraftsamling ska minska psykiska ohälsan

Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill skapa ett samhälle som främjar psykisk hälsa. I dagarna gick startskottet för ett tioårigt utvecklingsarbete.

Socialstyrelsen vill ha nationella riktlinjer inom NPF-området

Det behövs mer nationella samordning för att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få tillgång till god och jämlik vård, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

BUP-linjen slussar barn till rätt vårdnivå och ger anhöriga stöd

"Vi kartlägger behoven och inger hopp”, säger psykiatrisjuksköterskan Johanna Jonsson som arbetar på den nya telefonbaserad enheten i Region Norrbotten.

Samtal om psykisk hälsa och existentiella redskap

Ärkebiskop Antje Jackalén och psykiater Ing-Marie Wieselgren delar med sig av sina funderingar kring livet, döden, psykisk hälsa och hopp i senaste avsnittet av podden ”Kafferast i kunskapsfabriken”.

Nytt instrument fångar upp psykisk ohälsa hos små barn

Var tionde treåring har socioemotionella problem, och problemen är dubbelt så vanliga bland pojkar som bland flickor. Det visar forskning där man testat ett nytt skattningsinstrument inom BVC.

1,7 miljarder till insatser inom området psykisk hälsa

SKL och regeringen har enats om satsningar för att stärka den psykiska hälsan. Överenskommelsen omfattar drygt 1,7 miljarder kronor för 2019, och en stor del av medlen riktas till barn och unga.

Ny studie betonar anhörigas behov av olika former av stöd

De anhörigas börda minskade, kunskapen om sjukdomen och behandlingen ökade och förmågan att klara situationen förbättrades.

Svårt att se effekter av miljardsatsning

De senaste årens miljardsatsning inom området psykisk hälsa har resulterat i många utvecklingsarbeten, men effekterna är svåra att se. Samtidigt har risken för en ojämlik vård ökat, konstaterar Socialstyrelsen.

Svarsbank med råd och stöd till anhöriga

Via psykologiguiden.se kan anhöriga och andra få råd och stöd i psykologiska frågor. Här finns också en stor fråga-svarsbank. Förra året hade webbplatsen cirka tre miljoner besökare.

Inspirationsdag med fokus på personcentrerad vård

Hur brukarerfarenheter kan bidra till en mer personcentrerad psykiatrisk vård, var en av diskussionspunkterna på konferensen "Visa Vägar" i början av maj.

Föregående1234567...