Nyheter

Storsatsning för stöd till nyanlända tjejer

De senaste åren har antalet ensamkommande tjejer ökat. Den psykiska ohälsan är särskilt utbredd hos unga nyanlända och tjejer är extra utsatta.

Sting donerar prissumma till projektet Songlines

Världsberömda singer-songwritern Sting fick Polarpriset i Stockholm den 15 juni 2017 och kommer donera hela prissumman till Songlines, ett svenskt projekt som erbjuder unga på flykt tillgång till musikaktiviteter som överbryggar kulturella klyftor.

Förändrat efterlevandestöd

Myndigheterna konstaterade att de skillnader som finns mellan nuvarande regler för efterlevandestöd och underhållsstöd behöver rättas till.

Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga inrättas

Beslutet innebär att ett kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga ska bildas och integreras som en funktion inom Socialstyrelsen från och med den 1 april i år.

Ny webbutbildning om migration och familj

Webbutbildningen Migration och familj riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn som anhöriga där familjen har migrationsbakgrund.

Samtala genom tolk

Ny information om att samtala genom tolk på Kunskapsguiden

SOS Barnbyar startar i Sverige

Organisationen såg ett behov av insatser efter den stora vågen av ensamkommande barn som till Sverige under 2015.

Workshop om föräldrastöd för nyanlända

Workshop om bemötande av barnfamiljer som är nya i Sverige.

Rädda Barnen vill öka kunskapen om ensamkommande barn i nätverkshem

Rädda Barnen berättar om sitt arbete med ensamkommande barn som kommer till Sverige och placeras i nätverkshem.

Diskussionsunderlag om behovet av interkulturell kompetens

Diskussionsunderlag om behovet av interkulturell kompetens.

Föregående12