Nyheter

Postdoktor till ett forskningsprojekt om anhörigvårdare till demenssjuka

Den postdoktorala anställningen är knuten till forskningsprojektet ”Care of Family Caregivers of Persons with Dementia (CAFCA): Mobile Application to Reduce Stress and Improve Quality of Life”

Vårdförbundets pris

Maria Johansson prisades med en delad andra plats för projekt inom personcentrerarad vård under Vårdgalan 2019 i Stockholm för arbetet med Intensivvårdsdagbok.

Inbjudan till enkät om anhörigas medverkan i forskning

Enkätstudien ingår i forskningsprogrammet UserAge som handlar om brukarmedverkan i forskning.

Råd om bra mat för äldre

Livsmedelsverket har tagit fram en broschyr som heter Stor aptit på livet med mindre aptit på maten?

Statsbidrag för att motverka ensamhet

Sök statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Allt fler demenssjuka vårdas hemma – anhöriga utan riktat stöd

Allt fler personer med demens bor hemma längre på grund av platsbrist på demensboenden. Det i sin tur leder till att allt fler partners, make, maka eller barn blir anhörigvårdare.

Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? En kunskapsöversikt och samtal med anhöriga.

Ny kunskapsöversikt från Nka.

Allt fler omsorgsgivare över 65 år

I rapporten: "Mer familj, mer omsorg. Svenska familjeband under senare år", tar familjeforskaren Gerdt Sundström pulsen på växande familjeband och ökande anhörigomsorg inom familjen i Sverige.

20:e forskardagen om äldre och äldreomsorg

Onsdagen den 20 mars anordnade Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete, den 20:e forskardagen om äldre och äldreomsorg.