Nyheter

Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns

Se frukostseminariet Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns i efterhand.

Demensvän

Kampanj från Demensförbundet om att sprida kunskap och förståelse till allmänheten för personer med demenssjukdom.

Digital teknik för social delaktighet bland äldre

Forskning visar att utbildning i och användning av digital teknik kan minska ensamhet hos äldre.

Nominera till etikpris

Nu kan man nominera kandidater till Omvårdnadsinstitutets Etikpris 2018.

Kritiska anhöriga gagnar äldreomsorgen

Läs intervju med professor Marta Szebehely om kritiken mot äldreomsorgen.

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst

Regeringen lyfter fram anhöriga till äldre

Den 25 juni presenterade äldreminister Lena Hallengren (S) regeringens skrivelse "Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan".

Wilhelmina Hoffman fick Ribbingska Minnesfondens äldrepris

Ribbingska Minnesfondens äldrepris på 100 000 kronor gick i år till Wilhelmina Hoffman, chef för Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum.

Sverige får strategi mot demens

Den 24 maj fattade regeringen beslut om en nationell demensstrategi där sju strategiska förbättringsområden pekas ut. Bland annat stödet till anhöriga och familj. Läs regeringens pressmeddelande.

Ny kunskapsöversikt: Stöd till anhöriga i samband med palliativ vård i hemmet

Ny kunskapsöversikt kartlägger de olika typerna av stöd som finns tillgängliga för anhöriga till personer som får vård i livets slutskede och bor hemma.

Föregående12