Nyheter

Straffa inte de som tar hand om sina äldre

Vad krävs för att få plats på ett äldreboende? Att personens anhöriga inte har valt att hjälpa till så mycket, verkar det som.

Bemanning på äldreboenden

SKL har tagit fram en rekommendation för att stötta kommunerna i kvalitetsarbetet på särskilda boenden för äldre med fokus på natten.

Anitas kärleksförklaring till makens hemtjänst

– Mitt hjärta blir alldeles varmt av att se hur ni sköter om min käre man.

Effektivare arbetssätt ska ge mer tid hos de äldre i omsorgen

Det handlar om att använda resurserna på bästa sätt så att de äldre får den hjälp de har rätt till.

Många olika från hemtjänsten hos äldre – så ser det ut i länet

Att det kommer för många olika personer inom hemtjänsten är ett vanligt problem bland äldre och anhöriga.

Nytt informationsmaterial för anhöriga till personer med demenssjukdom

Daglig kontakt med äldre och anhöriga skapar många frågor kring just boende, stöd och omsorg vid demenssjukdom.

God kvalitet är bästa stödet

Rolfner Suvanto: – Rapporten utgör tillsammans med andra underlag en god grund för att synliggöra anhörigas situation och roll utifrån mitt uppdrag att ta fram en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.

Utredare vill se statistik om äldres anhöriga

De äldre som har sämre social position får mindre stöd. Därför vill regeringens utredare att staten ska börja föra statistik över anhörigas socioekonomiska bakgrund.

Ny rapport om anhörigas syn på äldreomsorg

Nu släpps rapporten "Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv" som Nka tagit fram på uppdrag av Socialdepartementet.