Nyheter

Nytt samarbete ska ge äldre ökad trygghet

Trygghetssystemet ökar tryggheten genom att förstå och analysera beteenden och varna vid fara. Detta möjliggör för bland annat äldre och kroniskt sjuka att bo kvar längre i hemmet.

Föråldrad lag styr äldres villkor

Många äldre vittnar om en oro inför åldrandet som har sin grund i en bristande tillit till äldreomsorgen, och oron delas av många anhöriga.

AlzeCure presenterar lovande data på internationell Alzheimer-konferens

– Vi presenterar data som talar för att vårt behandlingskoncept kan ge väsentligt förbättrad kognition och livskvalitet för patienter, säger Pontus Forsell.

Anhöriga till personer med demenssjukdom utbildas i Östersund

Skälet till att kommunen väljer att fortsätta satsa på anhörigutbildningarna är att de få forskningsrapporter som finns på området visar att anhöriga till dementa sliter väldigt ont.

”Vi försökte leva ett vanligt liv mitt i eländet”

Eivor Martinus har skrivit en bok om sitt och maken Dereks liv sedan han fått diagnosen Alzheimers sjukdom.

Tryggare med innovativa mobila tjänster

Ny app som bland annat gör det möjligt att hålla ett extra öga på sina äldre släktingar.

Vi pensionärer måste göra politisk revolt

Svenska pensionärer som betalat världens högsta skatter och får usla pensioner får dessutom ställa upp och hjälpa nära anhöriga som är beroende av hemtjänst och hemsjukvård.