Nyheter

Dags att rusta upp den kollapsade demensvården

Anhörigas arbete får inte tas för självklart. Deras vårdbörda är redan allt för hög, bland annat i brist på boendeplatser.

Kräver bättre stöd till anhöriga

Kommunerna måste ta fram måldokument och göra tydligt vad som förväntas av socialtjänsten beträffande bemötande och stöd till anhöriga.

SPF vill ha högre levnadskvalitet för äldre

Ribban ska höjas till en "god levnadsnivå".

Tacksam för stödet som anhörigvårdare

Jag är tacksam mot välfärdslandet Sverige, mot försäkringskassan och mot LSS-lagen.

Alla 75-åringar får brev från omsorgen

Idag är det många som inte alls får den hjälp de har rätt till, eftersom de inte berättat om sina behov för kommunen.

Sjuksköterska: Många anhöriga till dementa sliter ont

Svårt att få plats på boenden - det leder till en tuff situation för många anhöriga.

Toppforskare i Lancet Neurology: ökat samarbete behövs för att hantera Alzheimers

Det behövs en effektiv koordinering av befintlig vård, stöd och resurser som bygger på ett interprofessionellt samarbete mellan vårdgivare, personer med demenssjukdom och anhöriga.

Medelålders döttrar till äldre löper störst risk att drabbas negativt av anhörigomsorg

Petra Ulmanens avhandling handlar om medelålders döttrar och söner som ger omsorg till gamla föräldrar. Att söner och döttrar hjälper lika mycket är ett helt unikt resultat, både nationellt och internationellt.

Vården sker i hemmen i Tyskland

– Det var självklart för mig att ställa upp för mina föräldrar, anser Rosa Rossi, 59.

Kunskapsstöd från SKL: Äldres psykiska ohälsa

Fånga upp psykiska ohälsa hos äldre i handläggningsprocessen.

Föregående12