Nyheter

Hemvård av sjuka välkomnas av anhöriga

Region Skåne vill ge de svårast sjuka läkarvård i sina hem snarare än på vårdinrättningar, ett förslag som nu lovordas av flera anhörigföreningar.

Stort kunskapsbehov hos anhörigvårdare

Anhöriga får ta ett stort ansvar som omsorgsgivare, något som kan bli övermäktigt och svårt att hantera ibland, inte minst känslomässigt.

Trygghet dygnet runt

Äldre kvinnor och män ska vara trygga med sin äldreomsorg, men också att anhöriga ska kunna känna sig trygga med den omsorg deras nära och kära får.

Ge äldre egna rut-tjänster

I många fall tvingas anhöriga – oftast kvinnor – oavlönat ta ansvar för tillsyn och omsorg, på bekostnad av sin egen livskvalitet och arbetsförmåga.

Deras liv - kärlek och en massa perkele

Det var tufft när Ninas man fick en stroke. Hon fick ta hand om allt och gick in i väggen. Nu arbetar hon deltid och tillvaron har funnit sin form.

"Min uppgift är slutförd - vad händer nu med mig?"

Vi lyckades trots att sjukdomen sakta tog bit för bit av hans friska jag ha en meningsfull tid som jag minns med skratt och ett leende på läpparna.

Så skapar vi en bättre äldreomsorg

Bättre villkor i äldreomsorgen är inte bara av största vikt för personalen, utan för alla äldre och deras anhöriga som även i framtiden ska kunna förvänta sig världens bästa omsorg.

Vuxna barn tar över äldreomsorgen

I dag tvingas allt fler ta hand om sina gamla föräldrar för att omsorgen brister.

Anhörigstöd - lönar det sig?

I Beth Dahlrups studie om kostnadseffektivitet undersöks kostnader för anhörigvård.

”Vi är många gamla som inte vill bo kvar hemma längre”

– Anhöriga måste ha tid och ork att slåss för sin gamla mamma eller mormor. Jag hade en sådan tur att min dotter och mina barnbarn hade den kraften.

Föregående12