Nyheter

Fysisk träning kan minska depression bland äldre

Nytt kunskapsstöd utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Anhöriga kvinnor bär upp omsorgsarbetet

Ledare: Skulle de anhöriga strejka, skulle samhället kollapsa, säger professor i geriatrik, Yngve Gustavsson i SVT-serien ”Världens bästa hemtjänst”.

Så blir välfärdsteknik en positiv kraft för äldre

När staten och kommunerna tar fram en strategi för införandet av välfärdsteknik, måste äldre, anhöriga och äldres organisationer vara med och påverka hur genomförandet ska gå till.

Många äldre upplever ensamhet och oro

I år har Socialstyrelsen valt att i "Så tycker de äldre om äldreomsorgen" analysera resultaten utifrån tre utsatta grupper.

Vikten av stöd till anhöriga som vårdar demenssjuka

Varken i Sverige eller i övriga sju europeiska länder som ingår i avhandlingen används befintligt stöd i tillräcklig utsträckning.

Appar för anhöriga – ett nytt EU-finansierat projekt om mobiltjänster för anhöriga

Huvudtanken bakom A4C-projektet är att fokusera på ett urval av mobilappar, som kan vara ett stöd för anhöriga i deras roll och samla dessa i en ny app.

”Äldre skickas runt i vården när helhetssyn saknas”

Ofta måste närstående rycka in för att sam­ordna insatserna, kontrollera läkemedelsförskrivning och se till att den komplexa vårdapparaten fungerar. Det är en orimlig börda att lägga på patienter och anhöriga.

Stöd och egen tid viktigt för anhöriga till afasidrabbade

Över hälften av närstående till afasidrabbade upplever att de själva fått sämre psykisk hälsa. Det visar aktuell forskning vid Akademiska sjukhuset.

Utmaningen med Alzheimers och andra demenssjukdomar

Nka deltog nyligen i ett seminarium på European Health Forum i Gastein.

Viktigt att bry sig om sig själv för att orka

Det är viktig att rikta ljuset på anhöriga som ger så mycket att de ofta glömmer bort sig själva.

Föregående12