Nyheter

Lyssnarberättelser i serien Demenstider

Lyssnarberättelser från Sveriges Radios programserie Demenstider.

Fler dementa vårdas hemma – ny typ av hemtjänst föreslås

Ny rapport föreslår att kommunerna helt ska tänka om och avskaffa detaljstyrningen kring hur mycket hjälp de äldre får.

Anställ fler äldrepedagoger och ge våra gamla en värdigare vardag

Vi kan inte längre sträva efter effektivisering inom äldreomsorgen. Det är dags att ge de äldre en värdig ålderdom, menar artikelförfattarna.

Ökad press på anhöriga

Helsingborgs Dagblad. Ledare: Äldreomsorgen borde vara en het framtidsfråga.

Nätverksledare sökes!

Nätverksledare sökes till höstens blandade lärande nätverk "Anhörigomsorg, ekonomi och förvärvsarbete".

Ålderismen – ingen vill vara gammal

Vilken kommun med självaktning skulle säga att de hellre satsar på ”äldre” än på ”yngre”, när grupper ställs mot varandra? Ingen, såklart.

Sammanhållen vård och omsorg skapar trygghet för äldre

Projekt där Landstinget och Umeå kommun tillsammans utvecklat en modell för att tidigt identifiera äldre med behov av vård och omsorg.

Brister i utredning och behandling av personer med demens

Färre än varannan person som tar kontakt med en vårdcentral för en misstänkt demenssjukdom, får en sådan utredning som rekommenderas av Socialstyrelsen.

Lokala nyheter

Lokala nyheter från hela landet inom området anhöriga till äldre personer.

Träffar ger drabbade livskvalitet

Ny modell för demensvård kan öka livskvaliteten för de drabbade och deras närstående.

Föregående12