Nyheter

Den psykosociala vårdmiljön är viktig för kvaliteten i demensvården

Karin Sjögren, doktorand vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, har i sitt avhandlingsarbete studerat vården av personer med demens i särskilda boenden.

Depression förkortar äldres liv

Omkring tio procent av alla över 65 år lider av depression visar en ny ännu inte publicerad studie från Västernorrland.

Lokala nyheter

Lokala nyheter från hela landet inom äldreområdet.

Neuroförbundet stödjer forskning kring sorgearbete

Neuroförbundet stödjer forskning inom antecipatorisk sorg hos närstående till personer med svår MS och ALS.

Kan Smedsberget kan också andra

Om SVT:s serie "Sveriges bästa äldreboende" och vad vi kan dra för lärdomar av serien.

Bättre robotar ger vårdsamtal kvalitet

Doktorsavhandling där Annica Kristoffersson studerar hur kunskaperna om hur människor interagerar med varandra kan förbättra utformningen av robotsystem.

Boktips: Möjligheternas tid – Livet efter 65

Tio östgötakvinnor skriver om sina och andras liv efter pensionen. Redaktören Helmi Jönestam kommenterar boken.

Äldre på landet blir mer sociala med datorer

Äldre upplever att de återfått sin plats i samhället när de använder datorer.

Nu rasar politikerna: Klart att Gärd ska få läsa sin bok

Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) ska omedelbart kontakta landstingsdirektören...

Gärd, 81: De såg mig som en gaggig åldring

Det är märkligt att behandling och omvårdnad kan vara så olika inom samma sjukhus, säger Gärd.

Föregående12