Nyheter

Seniorer i centrum - Del 2

Del två i reportageserien om konferensen Senior i Centrum som hölls i Malmö Arena och Malmömässan.

InnovAge - EU-projekt för gemensam webbplattform för anhöriga i Europa

EU-projekt med syfte att skapa en gemensam webbplattform för anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre i samtliga EU-länder.

Lokala nyheter

Lokala nyheter från hela landet inom området anhöriga till äldre personer.

Rapport från Socialstyrelsen

Personal med demensvårdsutbildning har utfört uppföljningssamtal med demensdrabbade personer och närstående.

Lokala nyheter

Lokala nyheter från hela landet inom området anhöriga till äldre personer.

Seniorer i centrum - Del 1

En av nordens största kongresser, med fokus på det goda åldrandet och vård i livets slutskede, hölls i Malmö i månadsskiftet maj/juni.

Våld mot äldre måste tas på större allvar

FN:s generalförsamling har utsett den 15 juni till en världsdag för att uppmärksamma våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män.

Surfplattor lugnar äldre med demens

Modern teknik hjälper personer med koncentrationsproblem. Det upptäckte ett demensboende i Höganäs av en slump.

Stort antal äldre per biståndshandläggare

Kommunernas biståndshandläggare har i genomsnitt ansvar för 161 personer med äldreomsorg, i vissa fall uppemot 360.

Vårdens kvalitet äventyras av för lite tid och resurser

Rapport: Kommunal och Akademikerförbundet SSR ger förslag för att förbättra arbetsvillkoren och vårdkvaliteten i äldreomsorgen i ny rapport.

Föregående12