Nyheter

Äldres depression måste tas på allvar

Tvärtemot vad många tror är suicid vanligare bland äldre än bland yngre.

Rapport från mötesdagen om anhörigfrågor i Gävle

Reportage från årets sista mötesdag om anhörigfrågor som hölls i Gävle.

Specialister på äldrepsykiatri saknas

Mer än hälften av alla landsting i Sverige saknar en särskild enhet för äldrepsykiatri. Om det inte finns särskild äldrepsykiatri är risken stor att man inte fått rätt behandling enligt Socialstyrelsen.

Äldrekollen: Hon måste slåss mot systemet för sin Arne

Äldrekollen: Ulla vill ha ett bra liv tillsammans med sin man den sista tiden, men hon måste slåss mot systemet för att få det.

Skam att vi inte kan ge äldre en trygg sista tid

Expressens artikelserie Äldrekollen: Om våra äldreboenden.

Det är en ekvation som inte går ihop

Äldreomsorgen står inför enorma utmaningar i takt med att svenskarna lever allt längre. Expressen startar Äldrekollen, som ska handla om dagens och framtidens äldreomsorg.

Intressanta exempel om efterlevandestöd

Två nya intressanta exempel om efterlevandestöd finns inlagda på webbplatsen.

Lokala nyheter

Lokala nyheter från hela landet inom området anhöriga till äldre personer.

Vardagshjälte i skuggan av demens

Reportage från inspirationsdagen, i Folkets hus Stockholm, om stöd till anhöriga vid demenssjukdom.

Rapport från mötesdagen i Kalmar

Reportage från mötesdagen om anhörigfrågor i Kalmar.