Nyheter

Nyhetsbrev nr 3 - Äldre

Innehåll: FoU i förändring - konferens, Från FoU till FoInnovation - föreläsningar, Mötesdagar 2013, Nka får utökat ekonomiskt bidrag, Akademiska fjädrar till två Nka-medarbetare.

Regional mötesdag i Karlstad

Rapport från årets första mötesdag om anhörigfrågor i Karlstad.

Äldre ”debuterar” sent inom äldreomsorgen

En ny studie visar att genomsnittet för äldre personer som för första gången beviljas äldreomsorg eller långvarig sjukvård i hemmet sker vid 84 års ålder.

En dag för anhöriga

Rapport från En dag för anhöriga i Stockholms stadshus.

Äldre nekas plats till äldreboenden

I SVT1:s program Debatt diskuteras bland annat varför det är så svårt för äldre att få plats i äldreboenden.

Ny webbutbildning i äldreomsorgens nationella värdegrund

Webbutbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och riktar sig till personal inom äldreomsorgen.

Lokala nyheter

Lokala nyheter från hela landet inom äldreområdet.

Debatt: Låt doktorn komma hem till sjuka äldre

Läkarförbundet har följt upp problematiken kring de sjuka äldre i en ny studie - Varför kan inte doktorn komma? Resultaten är ganska nedslående.

Samordnad vård ger färre läkarbesök

Forskningsprojekt: Färre antal läkarbesök, lägre andel personer som kommer till akutmottagningen "i onödan" och mindre hjälp av anhöriga i hemmet.

Utvärdering visar att navigeringskurs i vården hjälper anhöriga

Som stöd till anhöriga har man prövat en navigeringskurs för anhöriga till personer som nyligen genomgått minnesutredning.

Föregående12