Nyheter

App ska aktivera personer med demenssjukdom

Gratisappen är tänkt att vara ett kommunikationsverktyg som ska stimulera och väcka slumrande minnen vid liv genom aktivera sinnena på den demenssjuka.

Ökat engagemang behövs när demenssjuka blir fler

Ny plan för att hantera det ökande antalet människor med demenssjukdom ska antas av Världshälsoförsamlingen i Genève den här veckan.

Hemtjänst sparar stora pengar åt kommunerna

En kommun kan spara 100.000-tals kronor genom att ge en person hemtjänst istället för äldreboende.

Bäst vård för pengarna – unik studie kartlägger kostnadseffektiviteten vid demensvård

Studien ska också undersöka vad anhörigas insatser kostar samhället i form av produktionsbortfall.

Kortversion av den aktuella rapporten "Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv"

Nu finns det en kort och lättöverskådlig version av rapporten "Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv".

Marita: “Min man ville aldrig acceptera sin diagnos”

– Det finns de som säger att det är fint att kunna hjälpa, och det är det, men inte i alla lägen. Det finns en gräns, säger Marita Andreasson.

”Anhöriga till äldre har rätt att få hjälp”

Att ha föräldrar som åldras kan vara påfrestande både fysiskt och psykiskt.

App ska förenkla i hemtjänsten

En av vinsterna är möjligheten att snabbt kunna komma åt och skriva genomförandeplaner direkt på plats, vilket ökar delaktigheten för den äldre.

Förstärkt anhörigstöd i Kalmar kommun

Socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen startar nytt samarbete gällande stöd till anhöriga. Syftet med samarbetet är att få ett helhetsperspektiv kring personer som är i behov av anhörigstöd.

Introduktion till internet för äldre

Guide med tips och pedagogiska insikter för dig som vill hjälpa äldre släktingar, vänner eller bekanta att dra nytta av nätets många möjligheter.