Nyheter

Ny lag ska få bort de äldre från sjukhusen

Anhöriga riskerar att få ta smällen av en ny lag som ska få ut färdigbehandlade patienter från akutsjukhusen.

”Anhöriga till demenssjuka tar största smällen”

Många vittnar om att det är extra besvärligt att som anhörig ta hand om en dement person. Inte minst gäller det när vuxna barn dras in i omvårdnaden och tillsynen.

Äldre som bor hemma en dyrköpt lösning

Det behövs mer forskning om anhörigas slit med vård och omsorg. Hur många blir utbrända och vad kostar det?

Vård av döva äldre i Sverige idag

SVT programmet Nya perspektiv tog i dagens program upp vården av äldre döva i Sverige och hur den kan bli bättre.

Anhöriga: kräv en vårdplan för äldre och multisjuka

I dag sker det allt för ofta att mycket gamla svårt multisjuka människor i livets slutskede utsätts för meningslösa återkommande transporter till akutmottagningen.

Anhörigas resurser och hälsofrämjande perspektiv i fokus i ny avhandling

Varför mår vissa anhöriga bättre än andra? Med hjälp av Antonovskys hälsoteori som handlar om känsla av sammanhang har Mia Wennerberg i sin avhandling fokuserat på ett hälsofrämjande perspektiv.

”Anhöriga borde erbjudas samma stöd som hemtjänsten”

Stödet till anhöriga varierar från kommun till kommun. Oacceptabelt, säger SPF Seniorernas Gösta Bucht.

App ska aktivera personer med demenssjukdom

Gratisappen är tänkt att vara ett kommunikationsverktyg som ska stimulera och väcka slumrande minnen vid liv genom aktivera sinnena på den demenssjuka.

Ökat engagemang behövs när demenssjuka blir fler

Ny plan för att hantera det ökande antalet människor med demenssjukdom ska antas av Världshälsoförsamlingen i Genève den här veckan.

Hemtjänst sparar stora pengar åt kommunerna

En kommun kan spara 100.000-tals kronor genom att ge en person hemtjänst istället för äldreboende.