Nyheter

Kritiska anhöriga gagnar äldreomsorgen

Läs intervju med professor Marta Szebehely om kritiken mot äldreomsorgen.

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst

Regeringen lyfter fram anhöriga till äldre

Den 25 juni presenterade äldreminister Lena Hallengren (S) regeringens skrivelse "Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan".

Wilhelmina Hoffman fick Ribbingska Minnesfondens äldrepris

Ribbingska Minnesfondens äldrepris på 100 000 kronor gick i år till Wilhelmina Hoffman, chef för Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum.

Sverige får strategi mot demens

Den 24 maj fattade regeringen beslut om en nationell demensstrategi där sju strategiska förbättringsområden pekas ut. Bland annat stödet till anhöriga och familj. Läs regeringens pressmeddelande.

Ny kunskapsöversikt: Stöd till anhöriga i samband med palliativ vård i hemmet

Ny kunskapsöversikt kartlägger de olika typerna av stöd som finns tillgängliga för anhöriga till personer som får vård i livets slutskede och bor hemma.

UserAge besökte Kalmar

UserAge involverar fyra svenska lärosäten och har även ett brukarråd, tankesmedja och internationellt nätverk knutet till sig. Den 8-9 maj strålade UserAge-gruppen samman hos Nka och Linnéuniversitetet i Kalmar för avstämning och planering av det fortsatta arbetet.

Ojämlika villkor i äldrevården

Äldrevård är en anhörig- och kvinnofråga. Det framkom på PRO:s och ARC:s seminarium, den 8 mars, i Stockholm.

Radiodokumentär: Jag vet ju inte vad jag heter!

Under lördagen sänder P4 Dokumentär "Jag vet ju inte vad jag heter" av radiojournalisten Jonna Berglund. I programmet får vi följa de som bor på demensboendet Ängsgården i Trosa och anhöriga till de som bor där.

Forskning: Svårt med återhämtning för anhörigvårdare

Forskaren Jenni Riekkola vid Luleå tekniska universitet har studerat hur äldre anhörigvårdare upplever delaktighet i vardagen när de lever i en livssituation med att använda korttidsvård.

Föregående1234567...