Nyheter

Anhörig som hjälper sina coronasjuka föräldrar medverkade i Go'kväll

Mia Fahlén har valt att hjälpa till och vårda sina coronasjuka föräldrar. Under onsdagskvällen medverkade hon i tv-programmet Go'kväll på SVT och berättade om situationen som hon nu befinner sig i.

Webbutbildning har översatts till teckenspråk

Webbutbildningen "Utveckla stöd till anhöriga" finns nu även översatt till teckenspråk.

Inbjudan till enkät om anhörigas medverkan i forskning

Nka, Linnéuniversitetet och Lunds universitet söker anhöriga för medverkan i en studie om brukarmedverkan.

Postdoktor till ett forskningsprojekt om anhörigvårdare till demenssjuka

Den postdoktorala anställningen är knuten till forskningsprojektet ”Care of Family Caregivers of Persons with Dementia (CAFCA): Mobile Application to Reduce Stress and Improve Quality of Life”

Vårdförbundets pris

Maria Johansson prisades med en delad andra plats för projekt inom personcentrerarad vård under Vårdgalan 2019 i Stockholm för arbetet med Intensivvårdsdagbok.

Inbjudan till enkät om anhörigas medverkan i forskning

Enkätstudien ingår i forskningsprogrammet UserAge som handlar om brukarmedverkan i forskning.

Råd om bra mat för äldre

Livsmedelsverket har tagit fram en broschyr som heter Stor aptit på livet med mindre aptit på maten?

Statsbidrag för att motverka ensamhet

Sök statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Allt fler demenssjuka vårdas hemma – anhöriga utan riktat stöd

Allt fler personer med demens bor hemma längre på grund av platsbrist på demensboenden. Det i sin tur leder till att allt fler partners, make, maka eller barn blir anhörigvårdare.

Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? En kunskapsöversikt och samtal med anhöriga.

Ny kunskapsöversikt från Nka.

Föregående1234567...