Nyheter

Statsbidrag för att motverka ensamhet

Sök statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Allt fler demenssjuka vårdas hemma – anhöriga utan riktat stöd

Allt fler personer med demens bor hemma längre på grund av platsbrist på demensboenden. Det i sin tur leder till att allt fler partners, make, maka eller barn blir anhörigvårdare.

Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? En kunskapsöversikt och samtal med anhöriga.

Ny kunskapsöversikt från Nka.

Allt fler omsorgsgivare över 65 år

I rapporten: "Mer familj, mer omsorg. Svenska familjeband under senare år", tar familjeforskaren Gerdt Sundström pulsen på växande familjeband och ökande anhörigomsorg inom familjen i Sverige.

20:e forskardagen om äldre och äldreomsorg

Onsdagen den 20 mars anordnade Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete, den 20:e forskardagen om äldre och äldreomsorg.

Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns

Se frukostseminariet Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns i efterhand.

Demensvän

Kampanj från Demensförbundet om att sprida kunskap och förståelse till allmänheten för personer med demenssjukdom.

Digital teknik för social delaktighet bland äldre

Forskning visar att utbildning i och användning av digital teknik kan minska ensamhet hos äldre.

Nominera till etikpris

Nu kan man nominera kandidater till Omvårdnadsinstitutets Etikpris 2018.

Kritiska anhöriga gagnar äldreomsorgen

Läs intervju med professor Marta Szebehely om kritiken mot äldreomsorgen.

Föregående1234567...